Vesti

Državna revizorska institucija u Srbiji: Upravljanje Programom modernizacije škola Ministarstva prosvete i prikupljanje prihoda lokalnih samouprava iz sopstvenih izvora zahtevaju pažnju

Januar 21, 2021

Državna revizorska institucija je 19. januara objavila je rezultate za dve svoje revizije svrsishodnosti iz 2020. godine i otkrila potrebu da Vlada usmeri pažnju na ispravljanje nedostataka u upravljanju Programom modernizacije škola, kao i na nedovoljnu naplatu sopstvenih prihoda jedinica lokalne samouprave u Srbiji.

Pročitaj više

Podrška lokalnim samoupravama da unaprede informatore o radu

Januar 19, 2021

Projekat za odgovornu vlast pružio je tehničku podršku gradu Somboru i opštini Žabalj da unaprede informatore o radu. Informator o radu predstavlja jedan od glavnih alata za obezbeđivanje transparentnosti lokalnih samouprava i dokument iz kog građani mogu da saznaju sve važne informacije o svojoj opštini na jednom mestu. Iz podršku Transparentnosti Srbija, ove dve lokalne samouprave dobile su detaljnu analizu svojih informatora o radu, njihove usklađenosti za Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i Uputstvom za izradu i objavljivanje informatora o radu, kao i strukture, sadržaja i procesa ažuriranja ovih dokumenata. Na osnovu ove analize, razvijene su detaljne preporuke koje će ove dve lokalne samouprave koristiti da razviju novi, unapređeni model informatora o radu u toku 2021. godine.

Pročitaj više

Državna revizorska institucija utvrdila da država treba da posveti dodatnu pažnju pitanjima zaštite životne sredine i sistemu internih kontrola

Januar 15, 2021

Državna revizorska institucija (DRI) je 12. januara objavila nalaze i preporuke za dve revizije svrsishodnosti poslovanja iz plana revizija za 2020. godinu u kojima je utvrdila da je neophodno da Vlada posveti dodatnu pažnju rešavanju pitanja u oblasti zaštite životne sredine, kao i slabosti u sistemu interne kontrole u institucijama na centralnom nivou u Republici Srbiji.

Pročitaj više

Grad Kragujevac usvojio nove interne akte u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama

Januar 13, 2021

Uz podršku Projekta za odgovornu vlast, grad Kragujevac je usvojio nove interne akte kojima se usaglašavaju unutrašnje procedure i organizacioni procesi organizacionih jedinica u okviru gradske uprave sa odredbama novog Zakona o javnim nabavkama. Zakon, koji je počeo da se primenjuje 1. jula 2020. godine, uvodi niz novih instrumenata i alata za sprovođenje postupaka javnih nabavki, kao i niz novih nadležnosti državnih organa u toj oblasti. Sve novine su uvedene sa ciljem da se obezbedi bolje upravljanje javnim nabavkama, ušteda i optimalno korišćenje javnih resursa, smanjenje zloupotreba i povećanje konkurentnosti. U skladu sa Zakonom i prema modelu Projekta za odgovornu vlast, internim aktima se bliže uređuje način sprovođenja postupaka javnih nabavki, nabavke na koje se Zakon ne primenjuje, praćenje izvršenja zaključenih Ugovora o nabavkama kao i odgovornost za zakonito, stručno i blagovremeno postupanje.

Pročitaj više

Petnaest hiljada srednjoškolaca izabralo projekte vredne više od 14 miliona dinara

Decembar 29, 2020

Učenici 27 srednjih škola iz Sombora, Sremske Mitrovice, Novog Pazara i Kragujevca izabrali su projekte koji će se tokom 2021. godine realizovati u njihovim školama kako bi se poboljšali uslovi za nastavu i boravak đaka. Njih 15.000 bilo je deo programa uključivanju mladih u konsultacije o lokalnom budžetu, koji su zajednički realizovali Projekat za odgovornu vlast Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) i lokalne samouprave, sa ciljem da mladi ljudi, kroz lični angažman, nauče kako funkcionišu demokratski procesi neposrednog odlučivanja i na koji način je moguće uticati na lokalnu vlast i učiniti je bližom građanima, njihovim interesima i potrebama. Svi izabrani projekti biće finansirani iz lokalnih budžeta, a sve uprave zajedno opredelile su više od 14 miliona dinara kako bi se radovi završili do kraja naredne godine.

Pročitaj više

USAID-ov Projekat za odgovornu vlast organizovao obuku o najboljim praksama revizije svrsishodnosti poslovanja za revizore pravilnosti poslovanja iz Državne revizorske institucije

Decembar 25, 2020

U okviru podrške koju USAID-ov Projekat za odgovornu vlast pruža Državnoj revizorskoj instituciji u izgradnji dodatnih kapaciteta za reviziju svrsishodnosti poslovanja, revizorima pravilnosti poslovanja i finansijskih izveštaja predstavljene su najbolje prakse iz oblasti revizije svrsishodnosti poslovanja. Online obuku su, od 15. do 17. decembra 2020. godine, održali bivši visoki rukovodioci Kancelarije za odgovornu vlast Vlade Sjedinjenih Američkih Država – gospođa Lori Ekstrand, gospodin Stiven Kaldvel i direktorka Projekta za odgovornu vlast Džeklin Vilijams Bridžers.

Pročitaj više
1 2 3 13

Ovaj vebsajt koristi kolačiće kako bi vam omogućio da njegov sadržaj pregledate na najbolji način. Saznaj više U redu