Vesti

Napredna obuka za finansijske istrage i istraživanja finansijskog kriminala za zamenike tužilaca i policijske službenike odeljenja za borbu protiv korupcije

Septembar 17, 2020

Pravosudna akademija Republike Srbije, Biro za međunarodnu borbu protiv narkotika i sprovođenje zakona (INL) i Projekat za odgovornu vlast Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID GAI), održali su u periodu od juna do septembra 2020, četiri dvodnevne napredne obuke za finansijske istrage i istraživanja finansijskog kriminala. Obukama su prisustvovali zamenici tužilaca, policijski službenici odeljenja za borbu protiv korupcije i predstavnici nekoliko državnih institucija koji imenuju službenike za vezu. Ova sertifikovana obuka zasnovana je na Praktikumu za istrage i suđenja krivičnih dela korupcije koji je objavljen i dostupan stručnoj javnosti od septembra 2019. godine.

Pročitaj više

USAID-ov Projekat za odgovornu vlast održao obuku o reviziji svrsishodnosti poslovanja revizorima koji rade revizije finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja

Avgust 31, 2020

U okviru podrške USAID-ovog Projekta za odgovornu vlast daljem jačanju kapaciteta Državne revizorske institucije za vršenje revizije svrsishodnosti poslovanja, održana je obuka za državne revizore koji vrše revizije finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja. Obuke su održane online, u periodu od 24. do 28. avgusta 2020. godine, a vodili su ih Lori Ekstrand i Stiven Kaldvel, bivši stručnjaci Kancelarije za odgovornu vlast Sjedinjenih Američkih Država (GAO).

Pročitaj više

Održana obuka članova tela za praćenje lokalnih antikorupcijskih planova u oblasti sukoba interesa

Avgust 5, 2020

USAID-ov Projekat za odgovornu vlast i Transparentnost Srbija organizovali su drugu u nizu onlajn obuka namenjenih članovima nezavisnih tela koja prate primenu lokalnih antikorupcijskih planova (LAP). Organizovanje tematskih obuka iz oblasti koje obuhvataju LAP-ovi pojavila se kao potreba kako bi članovi tela koja prate sprovođenje ovog dokumenta stekli dovoljno znanja da razumeju stanje u tim oblastima i da na pravi način prate mere koje treba da dovedu do smanjenja korupcije u lokalnim samoupravama.

Pročitaj više

USAID-ov Projekat za odgovornu vlast podržava lokalne samouprave u primeni novog Zakona o javnim nabavkama

Avgust 3, 2020

USAID-ov Projekat za odgovornu vlast pruža tehničku podršku gradovima Somboru, Šapcu i Novom Pazaru da usvoje nove interne akte u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama iz 2019. godine. Interni akti će omogućiti ovim lokalnim samoupravama da usklade svoje unutrašnje procedure javnih nabavki i svoje organizacione procese sa odredbama ovog zakona.

Pročitaj više

USAID-ov Projekat za odgovornu vlast pruža tehničku podršku gradu Novom Pazaru za uspostavljanje finansijskog upravljanja i kontrole

Jul 23, 2020

USAID-ov Projekat za odgovornu vlast i grad Novi Pazar započinju sa sprovođenjem aktivnosti na uspostavljanju sistema finansijskog upravljanja i kontrole (FUK) u organima lokalne samouprave. Podršku Novom Pazaru na uspostavljanju ovog složenog i sveobuhvatnog sistema dobrog upravljanja pružaće nevladina organizacija Centar za održiv lokalni i regionalni razvoj, osnovana radi ostvarivanja ciljeva u oblasti promovisanja i unapređenja održivog lokalnog i regionalnog razvoja.

Pročitaj više

Održana prva obuka članova tela za praćenje primene lokalnih antikorupcijskih planova

Jun 18, 2020

USAID-ov Projekat za odgovornu vlast i Transparentnost Srbija organizovali su prvu u nizu onlajn obuka namenjenih članovima nezavisnih tela koja prate primenu lokalnih antikorupcijskih planova (LAP). Organizovanje tematskih obuka iz oblasti koje obuhvataju LAP-ovi pojavila se kao potreba kako bi članovi tela koja prate sprovođenje ovog dokumenta stekli dovoljno znanja da razumeju stanje u tim oblastima i da na pravi način prate mere koje treba da dovedu do smanjenja korupcije u lokalnim samoupravama.

Pročitaj više
1 2 3 11

Ovaj vebsajt koristi kolačiće kako bi vam omogućio da njegov sadržaj pregledate na najbolji način. Saznaj više U redu