Vesti

Objavljen Priručnik za prekršaje u oblasti javnih nabavki

Septembar 6, 2021

Zakon o javnim nabavkama, koji je u primeni od 1. jula 2020. godine, uvodi nove instrumente i procedure u javnim nabavkama i predviđa nova ovlašćenja državnih organa u ovoj oblasti. Pored usklađivanja sa direktivama EU, osnovni ciljevi zakona su smanjenje administrativnog opterećenja i i troškova učešća u postupcima javnih nabavki, kao i povećanje efikasnosti i […]

Pročitaj više

Državna revizorska institucija je posvećena održavanju i primeni veština u oblasti revizije svrsishodnosti poslovanja

Avgust 31, 2021

Iskusni i obučeni revizori su najvredniji resurs kojima raspolažu revizorske institucije, jer se zahvaljujući njima održava proces usavršavanja i jačanja kapaciteta stručnih lica koja rade u Instituciji. Državna revizorska institucija Republike Srbije je uspostavila kulturu i praksu kontinuiranog usavršavanja u skladu sa INTOSAI standardima, koju je podržao Projekat za odgovornu vlast (GAI), sprovodjenjem niza obuka, […]

Pročitaj više

USAID GAI objavio priručnike za uključivanje učenika srednjih škola u planiranje lokalnog budžeta

Avgust 5, 2021

Da li su mladi zaista pasivni i nezainteresovani za ono što se dešava oko njih ili im samo nedostaju mogućnosti i veštine da postanu aktivni članovi svoje zajednice? Na koji način unaprediti učešće mladih u donošenje odluka? Šta lokalne samouprave mogu da učine i kako mogu da uspostave saradnju i ojačaju poverenje mladih u rad […]

Pročitaj više

USAID GAI Drugi broj biltena za lokalne samouprave

Avgust 4, 2021

USAID-ov Projekat za odgovornu vlast objavio je drugi Bilten za lokalne samouprave u kom predstavljamo aktivnosti i rezultate na razvoju jedinstvenih upravnih mesta i preporuke za unapređenje transparentnosti, usluga i učešća građana kroz bolje veb sajtove gradova i opština. Nastavili smo da radimo na uključivanju mladih u planiranje budžeta kroz sistematizovanje naučenih lekcija i iskustava […]

Pročitaj više

Održana obuka o zaštiti podataka o ličnosti za lokalna javna preduzeća

Jul 21, 2021

U saradnji sa Poverenikom za pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti (Poverenik), USAID Projekat za odgovornu vlast je organizovao obuku za primenu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti za predstavnike lokalnih javnih preduzeća. Obuka je održana 7. juna uz učešće predstavnika preko 50 javnih preduzeća. Obuku je držao Zlatko Petrović, predstavnik […]

Pročitaj više

Serija obuka o primeni zakona o javnim nabavkama

Jul 20, 2021

Nastavljajući pružanje tehničke podrške partnerskim lokalnim samoupravama, USAID Projekat za odgovornu vlast sprovodi seriju obuka za primenu Zakona o javnim nabavkama. Program sadrži deset poludnevnih online obuka koje obuhvataju više od 20 tema vezanih za sprovođenje Zakona. Teme su određene na osnovu anketiranja predstavnika partnerskih lokalnih samouprava kako bi se obezbedilo da se pokriju relevantna […]

Pročitaj više
1 2 3 16

Ovaj vebsajt koristi kolačiće kako bi vam omogućio da njegov sadržaj pregledate na najbolji način. Saznaj više U redu