USAID-ov Projekat za odgovornu vlast pruža podršku Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu u sprovođenju programa Pravne klinike za antikorupciju

USAID-ov Projekat za odgovornu vlast pruža podršku Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu u sprovođenju programa Pravne klinike za antikorupciju

Februar 20, 2020

Uz podršku USAID-ovog Projekta za odgovornu vlast (GAI), Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu pokrenuo je 20. februara, Pravnu kliniku za antikorupciju.

Akademske institucije igraju ključnu ulogu u borbi protiv korupcije tako što obrazuju sledeću generaciju lidera i prenose im znanja i veštine neophodne za prepoznavanje i reagovanje na korupciju. U tom cilju, USAID-ov Projekat za odgovornu vlast podržava Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu u razvoju i sprovođenju jednosemestralnog akademskog programa koji studentima tog fakulteta omogućava da se, kroz teoriju i mentorski rad sa predstavnicima institucija i nevladinih organizacija, upoznaju sa osnovnim postulatima borbe protiv korupcije u Srbiji.

Tokom uvodnog predavanja, studenti su imali priliku da slušaju izlaganje g. Jovana Nicića, eksperta za borbu protiv korupcije, o mehanizmima za sprečavanje i suzbijanje korupcije. Studenti su izneli zapažanja o primenljivosti formula o nastanku korupcije u Srbiji: „U našoj zemlji, nedostatak ličnog integriteta ili etičkih normi nije uvek sastavni deo koruptivnog ponašanja. Ponekad ljudi samo vide korupciju kao bekstvo od siromaštva“ naveli su studenti.

Program pravne klinike traje od februara do juna 2020. godine, i sastoji se od teorijskog i praktičnog modula. U okviru predavanja, studenti će imati priliku da od međunarodnih i domaćih eksperata čuju najbolja iskustva kada je reč o borbi protiv korupcije na međunarodnom i nacionalnom nivou. Predavači na Pravnoj klinici će, pored ostalih, biti i predstavnici Agencije za borbu protiv korupcije, predstavnici Posebnih odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg suda u Beogradu i Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, predstavnici Transparentnosti Srbija i portala Pištaljka. Praktični modul klinike će obuhvatiti istraživački i praktičan rad studenata na odabranu temu iz oblasti borbe protiv korupcije. U okviru svog istraživačkog rada na izabranoj temi, studenti će provesti nedelju dana u odabranoj instituciji kako bi se upoznali sa praktičnim aspektima prevencije, otkrivanja i suzbijanja korupcije.

Ovaj vebsajt koristi kolačiće kako bi vam omogućio da njegov sadržaj pregledate na najbolji način. Saznaj više U redu