USAID-ov Projekat za odgovornu vlast podržava Državnu revizorsku instituciju u jačanju kapaciteta za procenu rizika od mogućih prevarnih radnji

USAID-ov Projekat za odgovornu vlast podržava Državnu revizorsku instituciju u jačanju kapaciteta za procenu rizika od mogućih prevarnih radnji

Novembar 23, 2020

U okviru podrške daljem razvoju kapaciteta za procenu rizika od prevarnih radnjiza reviziju,  USAID-ov Projekat za odgovornu vlast (GAI) je održao dve obuke za rukovodstvo Državne revizorske institucije (DRI), kojima su pristustvovali i generalni državni revizor, savet DRI, vrhovni državni revizori, rukovodioci sektora, timovi za reviziju svrsishodnosti poslovanja, vođe timova koji vrše reviziju finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja, kao i lica iz sektora za metodologiju revizije i razvoj. Gospodin Stiven Lord, konsultant na Projektu i nekadašnji visoki rukovodilac u američkoj Kancelariji za odgovornu vlast (GAO), održao je online obuku, putem Zoom platforme, od 10. do 13. i od 17. do 19. novembra.

Obuke za procenu rizika od mogućih prevarnih radnji osmišljene su da bi se revizori DRI dodatno upoznali sa načinima na koje se okvir za rizike od prevarnih radnji može primeniti, u proceni, ublažavanju I uspostavljanju odgovarajućih struktura za suzbijanje ovih rizika u poslovanju subjekata revizije I trošenju javnih sredstava. Unapređenje znanja revizora u oblasti upravljanja ovim rizicima omogućiće im da formulišu korisnije I sadržajnije nalaze I preporuke u svojim izveštajima, kao I da ojačaju sistem internih kontrola u programima koji se finansiraju javnim sredstvima.

Kroz pojedinačne vežbe, studije slučaja i grupni rad, revizori iz DRI imali su prilike da se upoznaju sa terminologijom i konceptima prevarnih radnji, kao i sa tri najznačajnija aspekta upravljanja rizicima od prevara: prevencijom, detekcijom i odgovorom. Fokus je bio na aktivnostima prevencije, budući da se u vodećim praksama u oblasti strateškog upravljanja rizicima od prevare posebno naglašava značaj prevencije koja je zasnovana na riziku. Na obuci je predstavljen i podsetnik o pitanjima internih kontrola, INTOSAI standardi, kao I GAO Okvir za procenu rizika od prevare. Aktivnosti na prevenciji prevarnih radnji su prepoznate kao najekonomičnije, budući da kroz preventivne aktivnosti rukovodioci subjekata u javnom sektoru imaju mogućnost da izbegnu skup i neefikasan način suzbijanja prevare nakon što je ona izvršena.

Ovaj vebsajt koristi kolačiće kako bi vam omogućio da njegov sadržaj pregledate na najbolji način. Saznaj više U redu