USAID-ov Projekat za odgovornu vlast organizovao obuku o najboljim praksama revizije svrsishodnosti poslovanja za revizore pravilnosti poslovanja iz Državne revizorske institucije

USAID-ov Projekat za odgovornu vlast organizovao obuku o najboljim praksama revizije svrsishodnosti poslovanja za revizore pravilnosti poslovanja iz Državne revizorske institucije

Decembar 25, 2020

U okviru podrške koju USAID-ov Projekat za odgovornu vlast pruža Državnoj revizorskoj instituciji u izgradnji dodatnih kapaciteta za reviziju svrsishodnosti poslovanja, revizorima pravilnosti poslovanja i finansijskih izveštaja predstavljene su najbolje prakse iz oblasti revizije svrsishodnosti poslovanja. Online obuku su, od 15. do 17. decembra 2020. godine, održali bivši visoki rukovodioci Kancelarije za odgovornu vlast Vlade Sjedinjenih Američkih Država – gospođa Lori Ekstrand, gospodin Stiven Kaldvel i direktorka Projekta za odgovornu vlast Džeklin Vilijams Bridžers.  

Revizori pravilnosti poslovanja i finansijskih izveštaja iz Državne revizorske institucije imali su priliku da se tokom ove obuke upoznaju sa najboljim praksama revizije svrsishodnosti poslovanja, uključujući i metodologije sprovođenja ove revizije, analize podataka, analize korenskih uzroka, revidiranje visoko-rizičnih oblasti i izveštavanje i stratešku komunikaciju u pisanju izveštaja.

Tokom obuke, više od 40 revizora se upoznalo sa politikama u oblasti revizije svrsishodnosti koje je Državna revizorska institucija nedavno usvojila, na osnovu kojih će se podstaći i njihov doprinos u godišnjem odabiru tema za reviziju, koncipiranje revizije svrsishodnosti i usaglašavanje poruka u izveštaju o reviziji. Takođe, obuka im je omogućila da bliže pristupe preispitivanju korenskih uzroka slabosti i nepravilnosti utvrđenih tokom revizija pravilnosti poslovanja.

Ovaj vebsajt koristi kolačiće kako bi vam omogućio da njegov sadržaj pregledate na najbolji način. Saznaj više U redu