USAID GAI objavio priručnike za uključivanje učenika srednjih škola u planiranje lokalnog budžeta

USAID GAI objavio priručnike za uključivanje učenika srednjih škola u planiranje lokalnog budžeta

Avgust 5, 2021

Da li su mladi zaista pasivni i nezainteresovani za ono što se dešava oko njih ili im samo nedostaju mogućnosti i veštine da postanu aktivni članovi svoje zajednice? Na koji način unaprediti učešće mladih u donošenje odluka? Šta lokalne samouprave mogu da učine i kako mogu da uspostave saradnju i ojačaju poverenje mladih u rad lokalnih vlasti? USAID GAI daje neke od odgovora na ova pitanja kroz dva priručnika za uključivanje srednjih škola u planiranje lokalnog budžeta, koji su nastali na osnovu iskustva i saradnje sa četiri partnerska grada tokom 2019. i 2020. godine. Priručnici su namenjeni učeničkim parlamentima i lokalnim samoupravama i sadrže praktične korake i savete o tome na koji način angažovati učenike da identifikuju i biraju projekte od važnosti za njihov boravak i rad u školama i predlažu ih lokalnim samoupravama za finansiranje iz lokalnih budžeta. Na ovaj način se jedna važna društvena grupa, a to su mladi, motiviše i uključuje u donošenje odluka koje utiču na kvalitet njihovog života. USAID GAI poziva sve škole, učeničke parlamente i lokalne samouprave da iskoriste dobru praksu koja je nastala u okviru našeg projekta i priključe se ovoj inicijativi u narednom periodu.

Priručnici su dostupni na sledećim linkovima:

https://www.odgovornavlast.rs/wp-content/uploads/2021/08/USAID-GAI-Prirucnik-ucesce-mladih-u-budzetskim-konsultacijama-ZA-LS-1.pdf

https://www.odgovornavlast.rs/wp-content/uploads/2021/08/USAID-GAI-Prirucnik-ucesce-mladih-u-budzetskim-konsultacijama-ZA-UCENIKE-1.pdf

Ovaj vebsajt koristi kolačiće kako bi vam omogućio da njegov sadržaj pregledate na najbolji način. Saznaj više U redu