USAID GAI Drugi broj biltena za lokalne samouprave

USAID GAI Drugi broj biltena za lokalne samouprave

Avgust 4, 2021

USAID-ov Projekat za odgovornu vlast objavio je drugi Bilten za lokalne samouprave u kom predstavljamo aktivnosti i rezultate na razvoju jedinstvenih upravnih mesta i preporuke za unapređenje transparentnosti, usluga i učešća građana kroz bolje veb sajtove gradova i opština. Nastavili smo da radimo na uključivanju mladih u planiranje budžeta kroz sistematizovanje naučenih lekcija i iskustava i kroz izradu priručnika za učeničke parlamente i lokalne samouprave. Sa velikim zadovoljstvom smo podržali inicijativu Lokalnog antikorupcijskog foruma grada Kragujevca da organizuju likovni i literarni konkurs za učenike na temu korupcije i nepotizma u obrazovanju. Nastavili smo da jačamo kapacite lokalnih samouprava kroz obuke koje unapređuju njihovu odgovornost i dobru upravu, kao što su obuke za primenu Zakona o javnim nabavkama, Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i obuke za bolju i efikasniju upotrebu društvenih mreža. U toku su i pripreme koje se odnose na jačanje učešća građana u donošenju odluka, pre svega učešća u planiranju lokalnog budžeta za narednu godinu.

Nadamo se da ćete i u ovom biltenu pronaći informativne i inspirativne priče, kao i iskustva korisnika našeg projekta koja će vam biti korisne u radu na izgradnji dobre i odgovorne lokalne samouprave.

Bilten je dostupan na srpskom i engleskom jeziku.

Srpsku verziju biltena možete preuzeti ovde: https://www.odgovornavlast.rs/wp-content/uploads/2021/08/USAID-GAI-Bilten-za-lokalne-samouprave-SRB.pdf

Ovaj vebsajt koristi kolačiće kako bi vam omogućio da njegov sadržaj pregledate na najbolji način. Saznaj više U redu