USAID GAI doprinosi razvoju elektronskog registra slučajeva korupcije u Srbiji

USAID GAI doprinosi razvoju elektronskog registra slučajeva korupcije u Srbiji

Januar 31, 2019

USAID Projekat za odgovornu vlast (GAI), koji sprovodi Checchi & Company Consulting Inc, organizovao je 31. januara 2019. godine drugu radionicu za predstavnike odeljenja sudova za suzbijanje korupcije i kancelarija javnih tužilaca (KJT) u Srbiji u cilju analize pravnog okvira, kvaliteta podataka i korisničkih zahteva za izradu i planiranu implementaciju prvog elektronskog registra slučajeva korupcije (ERSK) u zemlji. Izveštavanje o slučajevima korupcije je zahtev u skladu sa Akcionim planom Srbije za pristupanje EU u okviru Poglavlja 23.

Prva radionica, održana u decembru 2018. godine, omogućila je učesnicima da utvrde zahteve za izveštavanje i postave temelje za prikupljanje zahteva od krajnjih korisnika o željenom sadržaju i funkcionalnim karakteristikama automatizovanih izveštaja koje će ERSK generisati.

Drugu sesiju GAI je organizovao sa fokus grupom od 21 predstavnika registara, statističkih i informacionih odeljenja i pravnih stručnjaka Vrhovnog kasacionog suda, Republičkog javnog tužilaštva, Prekršajnog suda u Beogradu i četiri specijalizovana odeljenja za suzbijanje korupcije u višim sudovima i odgovarajućih KJT. Dijalog je omogućio učesnicima da razmene informacije o svojim praksama kako bi bolje razumeli svoja radna okruženja i planirali uniformniji resurs pristupačniji za korišćenje u svrhu praćenja i izveštavanja o procesuiranju i presuđivanju u slučajevima korupcije na osnovu pouzdanih informacija.

Diskusije tokom obe radionice bile su usmerene na četiri tematske oblasti: 1) aktuelni pravni okviri i prakse prikupljanja podataka u postojećim sudskim i tužilačkim sistemima upravljanja; 2) praksa i problemi u pripremi redovnih i ad hoc izveštaja specijalizovanih odeljenja za suzbijanje korupcije; 3) standardizacija šifarnika i kvaliteta podataka u sistemima upravljanja i izveštavanje u skladu s tim; i 4) identifikacija vrsta i sadržaja podataka radi unapređenja budućeg izveštavanja i zadovoljavanja potreba sudova i tužilaštava.

ERSK će poboljšati razmenu informacija između izvršnih i pravosudnih institucija u Srbiji koje imaju mandat za krivično gonjenje i suđenje u slučajevima korupcije. Institucije učesnice će nastaviti da daju smernice tokom procene i definisanja potrebnih funkcionalnosti za projektovanje ERSK-a i planirane pilot faze u 2019. godini.

Ovaj vebsajt koristi kolačiće kako bi vam omogućio da njegov sadržaj pregledate na najbolji način. Saznaj više U redu