Transparentnost Srbija nastavlja da pruža tehničku pomoć za izradu, sprovođenje i praćenje lokalnih antikorupcijskih planova

Maj 26, 2020

Transparentnost Srbija pruža prilagođenu tehničku pomoć za osam lokalnih samouprava – Novi Pazar, Šabac, Sombor, Kragujevac, Vranje, Vrnjačka Banja, Raška i gradsku opštinu Stari Grad u različitim fazama razvoja, primene i praćenja primene lokalnih antikorupcijskih planova (LAP). U okviru prve grupe lokalnih samouprava koje su se pridružile USAID-ovom Projektu za odgovornu vlast (GAI) u novembru 2018. godine, projekat je podržao četiri lokalne samouprave (Rašku, Sjenicu, Vrnjačku Banju i Vranje) da razviju i/ili revidiraju svoje LAP-ove, osnuju nezavisna nadzorna tela i pruže podršku nezavisnom nadzornom telu u Šapcu da postane operativno.

Ove aktivnosti ukazale su na snažnu potrebu za daljom tehničkom pomoći za implementaciju LAP-a i izgradnju kapaciteta uspostavljenih nezavisnih nadzornih tela za obavljanje njihovih nadležnosti. USAID-ov Projekat za odgovornu vlast i Transparentost Srbija će u toku 2020. godine nastaviti da podržavaju gradove i opštine sa kojima su radili do sada, a njima će se priključiti lokalne samouprave koje su se pridružile programu u novembru 2019. godine. Projekat će pružiti tehničku pomoć gradskoj opštini Stari Grad za razvoj LAP-a, gradovima Novom Pazaru, Šapcu i Raški za implementaciju LAP-ova, a gradovima Kragujevcu, Somboru, Vranju, Vrnjačkoj Banji, Raški, Novom Pazaru i Šapcu da izgrade i dalje ojačaju kapacitete prethodno formiranih nezavisnih nadzornih tela.

Ovaj vebsajt koristi kolačiće kako bi vam omogućio da njegov sadržaj pregledate na najbolji način. Saznaj više U redu