Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti (Poverenik) i USAID-ov Projekat za odgovornu vlast održali su u periodu od decembra 2019. do februara 2020. godine devet jednodnevnih obuka za primenu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Obuke su organizovane u gradovima i opštinama koje su partneri Projekta, a na njih su pozivane ne samo lokalne samouprave, već i druge institucije javnog sektora na lokalnom nivou – obrazovne i zdravstvene ustanove, ustanove socijalne zaštite, javna preduzeća, pravosudne institucije, nosioci javnih ovlašćenja (notari i izvršitelji) i drugi.