USAID Projekat za odgovornu vlast (GAI) u saradnji sa Državnom revizorskom institucijom organizovao je jednodnevnu radionicu o pripremi i usvajanju lokalnih budžeta i pobolјšanju transparentnosti u finansijskom upravlјanju za građane.