Search results for: Revizija svrsishodnosti

Mart 11, 2021

Strateška komunikacija izveštaja o reviziji Državne revizorske institucije

Projekat za odgovornu vlast (GAI) projekat je podržao stratešku komunikaciju Državne revizorske institucije (DRI) sa eksternim zainteresovanim stranama organizovanjem još jedne konferencije za novinare u kojoj su predstavljeni rezultati revizija sprovedenih 2020. godine. Poslednja konferencija je održana 18. februara, prilikom koje su predstavljena tri izveštaja o reviziji.

Pročitaj više

Mart 8, 2021

USAID-ov Projekat za odgovornu vlast održao obuku o reviziji svrsishodnosti poslovanja za nove članove Državne revizorske institucije

U okviru kontinuirane tehničke pomoći i u cilju unapređenja kapaciteta Državme Revizorske Institucije (DRI) za sprovođenje revizija svrsishodnosti poslovanja, USAID-ov Projekat za odgovornu vlast (GAI) je u periodu od 2-5. marta 2021. godine organizovao on-lajn obuku o Osnovama revizija svrsishodnosti poslovanja za novozaposlene revizore. Predavači na obuci su bili direktorka GAI projekta, gđa Džeklin Vilijams-Bridžers i eksperti sa projekta, gđa Ekstrand i gdin Koldvel. Ova obuka je deo sveobuhvatne podrške planu rukovodstva DRI da se ostvari veći stepen oslanjanja na revizije svrsishodnosti poslovanja u okviru Institucije.

Pročitaj više

Februar 5, 2021

Državna revizorska institucijama u izveštajima ukazala na stanje i slabosti u sistemu gradskog i prigradskog prevoza putnika, podsticaja merama ruralnog razvoja i upravljanju bezbednosnim rizicima na prelazima preko pruge

Državna revizorska institucija je 2. februara 2021. godine objavila nalaze do kojih je došla tokom tri nedavno okončane revizije svrsishodnosti poslovanja.
Funkcionisanje gradskog i prigradskog prevoza putnika – DRI je u svom izveštaju ukazala na činjenicu da trećina građana Republike Srbije nije zadovoljna funkcionisanjem gradskog i prigradskog prevoza, a da gotovo milion stanovnika nema organizovanu ovu komunalnu delatnost od opšteg interesa. DRI je zaključila da Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture nije izradilo strategiju razvoja saobraćaja posle 2015. godine, niti uspostavilo merila za obavljanje komunalnih delatnosti. Takođe, neophodno je da lokalne samouprave uspostave i usvoje dugoročne planove u skladu sa potrebama stanovništva, kao i da definišu tarifni sistem, cene, plan linija, red vožnje i da prate efikasnost uloženih sredstava, aspekte zaštite životne sredine i izjašnjavanje građana o zadovoljstvu kvalitetom pružene usluge.

Pročitaj više

Januar 15, 2021

Državna revizorska institucija utvrdila da država treba da posveti dodatnu pažnju pitanjima zaštite životne sredine i sistemu internih kontrola

Državna revizorska institucija (DRI) je 12. januara objavila nalaze i preporuke za dve revizije svrsishodnosti poslovanja iz plana revizija za 2020. godinu u kojima je utvrdila da je neophodno da Vlada posveti dodatnu pažnju rešavanju pitanja u oblasti zaštite životne sredine, kao i slabosti u sistemu interne kontrole u institucijama na centralnom nivou u Republici Srbiji.

Pročitaj više

Decembar 25, 2020

USAID-ov Projekat za odgovornu vlast organizovao obuku o najboljim praksama revizije svrsishodnosti poslovanja za revizore pravilnosti poslovanja iz Državne revizorske institucije

U okviru podrške koju USAID-ov Projekat za odgovornu vlast pruža Državnoj revizorskoj instituciji u izgradnji dodatnih kapaciteta za reviziju svrsishodnosti poslovanja, revizorima pravilnosti poslovanja i finansijskih izveštaja predstavljene su najbolje prakse iz oblasti revizije svrsishodnosti poslovanja. Online obuku su, od 15. do 17. decembra 2020. godine, održali bivši visoki rukovodioci Kancelarije za odgovornu vlast Vlade Sjedinjenih Američkih Država – gospođa Lori Ekstrand, gospodin Stiven Kaldvel i direktorka Projekta za odgovornu vlast Džeklin Vilijams Bridžers.

Pročitaj više

Decembar 23, 2019

Državna revizorska institucija predstavila devet izveštaja o reviziji svrsishodnosti poslovanja za 2019. godinu

Državna revizorska institucija organizovala je predstavljanje tri dodatna izveštaja o reviziji svrsishodnosti poslovanja za 2019. Godinu. Prvih šest izveštaja predstavljeno je 13. i 18. decembra u Press centru Udruženja novinara Srbije. USAID-ov Projekat za odgovornu vlast podržava jačanje kapaciteta DRI za reviziju svrsishodnosti poslovanja, za prenošenje i komunikaciju ključnih poruka, kao i glavnih nalaza i preporuka iz izveštaja široj javnosti.

Pročitaj više

Decembar 17, 2019

Projekat za odgovornu vlast održao obuku o reviziji svrsishodnosti poslovanja državnim revizorima

U okviru podrške USAID-ovog Projekta za odgovornu vlast daljem jačanju kapaciteta Državne revizorske institucije za vršenje revizije svrsishodnosti poslovanja, održane su dve obuke za rukovodstvo i državne revizore DRI koji vrše revizije finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja. Obuke su od 10. do 12. decembra i 16. do 18. decembra 2019. godine vodili Džes Ford i Stiven Kaldvel, bivši revizori Kancelarije za odgovornu vlast Sjedinjenih Američkih Država (GAO).

Pročitaj više

Decembar 28, 2018

Državna revizorska institucija Srbije usvojila petogodišnji strateški plan koji stavlja akcenat na učinak vlade

Državna revizorska institucija (DRI) Srbije usvojila je Strateški plan 2019-2023. kojim će pratiti trenutne i nove izazove s kojima se suočava Vlada Srbije i koji će usmeravati godišnji izbor tema revizije u budućnosti.

Pročitaj više

Septembar 28, 2018

USAID GAI pruža pomoć Državnoj revizorskoj instituciji u razvoju naprednih veština za sprovođenje revizije svrsishodnosti i godišnje planiranje revizija

Lorem ipsum dolor sit amet, putent nemore antiopam vix ei, sed ut mentitum reprimique, id ius petentium sapientem salutandi. Sit no pertinax necessitatibus.

Pročitaj više

Ovaj vebsajt koristi kolačiće kako bi vam omogućio da njegov sadržaj pregledate na najbolji način. Saznaj više U redu