Search results for: Lokalne samouprave

Januar 21, 2021

Državna revizorska institucija u Srbiji: Upravljanje Programom modernizacije škola Ministarstva prosvete i prikupljanje prihoda lokalnih samouprava iz sopstvenih izvora zahtevaju pažnju

Državna revizorska institucija je 19. januara objavila je rezultate za dve svoje revizije svrsishodnosti iz 2020. godine i otkrila potrebu da Vlada usmeri pažnju na ispravljanje nedostataka u upravljanju Programom modernizacije škola, kao i na nedovoljnu naplatu sopstvenih prihoda jedinica lokalne samouprave u Srbiji.

Pročitaj više

Decembar 29, 2020

Petnaest hiljada srednjoškolaca izabralo projekte vredne više od 14 miliona dinara

Učenici 27 srednjih škola iz Sombora, Sremske Mitrovice, Novog Pazara i Kragujevca izabrali su projekte koji će se tokom 2021. godine realizovati u njihovim školama kako bi se poboljšali uslovi za nastavu i boravak đaka. Njih 15.000 bilo je deo programa uključivanju mladih u konsultacije o lokalnom budžetu, koji su zajednički realizovali Projekat za odgovornu vlast Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) i lokalne samouprave, sa ciljem da mladi ljudi, kroz lični angažman, nauče kako funkcionišu demokratski procesi neposrednog odlučivanja i na koji način je moguće uticati na lokalnu vlast i učiniti je bližom građanima, njihovim interesima i potrebama. Svi izabrani projekti biće finansirani iz lokalnih budžeta, a sve uprave zajedno opredelile su više od 14 miliona dinara kako bi se radovi završili do kraja naredne godine.

Pročitaj više

Oktobar 12, 2020

Poziv lokalnim samoupravama da se prijave za podršku USAID-a u unapređenju odgovornosti vlasti i borbi protiv korupcije

Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) poziva lokalne samouprave da izraze interes za učešće u Projektu za odgovornu vlast (GAI). Ove godine, projekat će pružiti tehničku podršku trećoj grupi od dvanaest gradova i opština kako bi se poboljšala transparentnost i promovisala odgovornost u radu lokalnih vlasti; podstaklo veće učešće građana u procesu donošenja odluka i borbi protiv korupcije.

Pročitaj više

Maj 29, 2020

Predstavljen lokalni indeks transparentnosti (LTI) za 2020. godinu – Sve lokalne samouprave kojima USAID-ov Projekat za odgovornu vlast pruža tehničku podršku poboljšale su svoje rezultate

Transparentnost Srbija i USAID predstavili su Lokalni indeks transparentnosti (LTI) za 2020. godinu. Manifestacija je održana putem interneta, uz uvodne govore Nemanje Nenadića, programskog direktora Transparentnosti Srbija i Šenli Pinčoti, direktorke kancelarije USAID-a za demokratski i ekonomski razvoj. Takođe, gradonačelnici tri lokalne samouprave sa najviše bodova – Bečeja, Novog Pazara i Sombora, govorili su o svojim iskustvima i motivaciji da rade na jačanju transparentnosti njihovih lokalnih samouprava.

Pročitaj više

Septembar 12, 2019

Priručnik za postupanje lica ovlašćenih za prijem informacija od uzbunjivača u jedinicama lokalne samouprave

USAID-ov Projekat za odgovornu vlast i portal Pištaljka objavili su Priručnik za postupanje lica ovlašćenih za prijem informacija od uzbunjivača u jedinicama lokalne samouprave. Vodič sadrži potrebne informacije i uputstva o tome kako organizovati efikasan interni sistem uzbunjivača u opštinama, kao i kako postupiti sa izveštajima koje ovlašćena lica dobijaju od uzbunjivača, uzimajući u obzir njihov identitet.

Pročitaj više

Avgust 27, 2019

Vodič za unapređenje komunikacije gradova i opština na društvenim mrežama

Projekat za odgovornu vlast i agencija Executive group objavili su Vodič za korišćenje društvenih mreža namenjen lokalnim samoupravama, koji ima za cilj da poveća transparentnost rada gradova i opština, unapredi komunikaciju lokalne administracije sa građanima i omogući veće učešće javnosti u donošenju odluka.

Pročitaj više

Avgust 6, 2019

Drugi Javni poziv za lokalne samouprave za učešće u USAID-ovom Projektu za odgovornu vlast

Projekat za odgovornu vlast (GAI) objavljuje drugi Javni poziv za jedinice lokalne samouprave (JLS) za iskazivanje zainteresovanosti za učešće u Projektu. Na osnovu javnog poziva, GAI će izabrati između pet i sedam novih JLS sa kojima će USAID potpisati Memorandume o saradnji i kojima će u narednom periodu pružati dogovorenu tehničku podršku u oblasti unapređenja odgovornosti, transparentnosti, učešća građana i borbe protiv korupcije.

Pročitaj više

Jun 23, 2019

Društvene mreže za bolju komunikaciju lokalnih vlasti sa građanima

Pristup internetu je stvorio mogućnosti za lokalne samouprave da se povežu i komuniciraju sa javnošću na način na koji ranije nije bilo moguće. Nove tehnologije i internet uticali su na način funkcionisanja javne uprave, omogućavajući efikasnije informisanje i pružanje usluga građanima i kompanijama, a što je od naročitog značaja, omogućavajući veću transparentnost i odgovornost u radu javne uprave. Sa razvojem društvenih mreža, pojavila su se nova sredstva komunikacije sa građanima i privredom, a lokalne vlasti često ne shvataju odmah kolike su mogućnosti ove nove komunikacione platforme.

Pročitaj više

Jun 11, 2018

Lokalne vlasti u Srbiji pozvane da izraze zainteresovanost za saradnju u oblasti razvoja upravljanja i odgovornosti

Projekat za odgovornu vlast (GAI) uputio je 11. juna 2018. godine poziv lokalnim samoupravama u Srbiji za izražavanje zainteresovanosti na adrese 144 opštine. Sve zainteresovane lokalne samouprave pozvane su da dostave koncizan izraz zainteresovanosti za saradnju sa GAI u cilju razvoja upravljačkih struktura.

Pročitaj više

Ovaj vebsajt koristi kolačiće kako bi vam omogućio da njegov sadržaj pregledate na najbolji način. Saznaj više U redu