Search results for: Javni poziv

Oktobar 12, 2020

Poziv lokalnim samoupravama da se prijave za podršku USAID-a u unapređenju odgovornosti vlasti i borbi protiv korupcije

Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) poziva lokalne samouprave da izraze interes za učešće u Projektu za odgovornu vlast (GAI). Ove godine, projekat će pružiti tehničku podršku trećoj grupi od dvanaest gradova i opština kako bi se poboljšala transparentnost i promovisala odgovornost u radu lokalnih vlasti; podstaklo veće učešće građana u procesu donošenja odluka i borbi protiv korupcije.

Pročitaj više

Avgust 6, 2019

Drugi Javni poziv za lokalne samouprave za učešće u USAID-ovom Projektu za odgovornu vlast

Projekat za odgovornu vlast (GAI) objavljuje drugi Javni poziv za jedinice lokalne samouprave (JLS) za iskazivanje zainteresovanosti za učešće u Projektu. Na osnovu javnog poziva, GAI će izabrati između pet i sedam novih JLS sa kojima će USAID potpisati Memorandume o saradnji i kojima će u narednom periodu pružati dogovorenu tehničku podršku u oblasti unapređenja odgovornosti, transparentnosti, učešća građana i borbe protiv korupcije.

Pročitaj više

Ovaj vebsajt koristi kolačiće kako bi vam omogućio da njegov sadržaj pregledate na najbolji način. Saznaj više U redu