Search results for: Državna revizorska institucija

Decembar 25, 2020

USAID-ov Projekat za odgovornu vlast organizovao obuku o najboljim praksama revizije svrsishodnosti poslovanja za revizore pravilnosti poslovanja iz Državne revizorske institucije

U okviru podrške koju USAID-ov Projekat za odgovornu vlast pruža Državnoj revizorskoj instituciji u izgradnji dodatnih kapaciteta za reviziju svrsishodnosti poslovanja, revizorima pravilnosti poslovanja i finansijskih izveštaja predstavljene su najbolje prakse iz oblasti revizije svrsishodnosti poslovanja. Online obuku su, od 15. do 17. decembra 2020. godine, održali bivši visoki rukovodioci Kancelarije za odgovornu vlast Vlade Sjedinjenih Američkih Država – gospođa Lori Ekstrand, gospodin Stiven Kaldvel i direktorka Projekta za odgovornu vlast Džeklin Vilijams Bridžers.

Pročitaj više

Novembar 23, 2020

USAID-ov Projekat za odgovornu vlast podržava Državnu revizorsku instituciju u jačanju kapaciteta za procenu rizika od mogućih prevarnih radnji

U okviru podrške daljem razvoju kapaciteta za procenu rizika od prevarnih radnjiza reviziju, USAID-ov Projekat za odgovornu vlast (GAI) je održao dve obuke za rukovodstvo Državne revizorske institucije (DRI), kojima su pristustvovali i generalni državni revizor, savet DRI, vrhovni državni revizori, rukovodioci sektora, timovi za reviziju svrsishodnosti poslovanja, vođe timova koji vrše reviziju finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja, kao i lica iz sektora za metodologiju revizije i razvoj. Gospodin Stiven Lord, konsultant na Projektu i nekadašnji visoki rukovodilac u američkoj Kancelariji za odgovornu vlast (GAO), održao je online obuku, putem Zoom platforme, od 10. do 13. i od 17. do 19. novembra.

Pročitaj više

Avgust 31, 2020

USAID-ov Projekat za odgovornu vlast održao obuku o reviziji svrsishodnosti poslovanja revizorima koji rade revizije finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja

U okviru podrške USAID-ovog Projekta za odgovornu vlast daljem jačanju kapaciteta Državne revizorske institucije za vršenje revizije svrsishodnosti poslovanja, održana je obuka za državne revizore koji vrše revizije finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja. Obuke su održane online, u periodu od 24. do 28. avgusta 2020. godine, a vodili su ih Lori Ekstrand i Stiven Kaldvel, bivši stručnjaci Kancelarije za odgovornu vlast Sjedinjenih Američkih Država (GAO).

Pročitaj više

Januar 24, 2020

Obuke u oblasti metodologije revizije svrsishodnosti poslovanja za Državnu revizorsku instituciju

U okviru podrške USAID-ovog Projekta za odgovornu vlast za jačanje kapaciteta Državne revizorske institucije (DRI) za reviziju svrsishodnosti poslovanja, organizovane su napredne obuke o metodologijama revizije svrsishodnosti za rukovodstvo DRI, timove za reviziju svrsishodnosti i revizore u Sektoru za metodologiju revizije i razvoj. Dva treninga, održana u januaru 2020. godine, vodili su konsultanti Projekta za odgovornu vlast – dr Laurie Ekstrand i Stiven Kaldvel, bivši visoki rukovodioci američke Kancelarije za odgovornu vlast (GAO).

Pročitaj više

Decembar 23, 2019

Državna revizorska institucija predstavila devet izveštaja o reviziji svrsishodnosti poslovanja za 2019. godinu

Državna revizorska institucija organizovala je predstavljanje tri dodatna izveštaja o reviziji svrsishodnosti poslovanja za 2019. Godinu. Prvih šest izveštaja predstavljeno je 13. i 18. decembra u Press centru Udruženja novinara Srbije. USAID-ov Projekat za odgovornu vlast podržava jačanje kapaciteta DRI za reviziju svrsishodnosti poslovanja, za prenošenje i komunikaciju ključnih poruka, kao i glavnih nalaza i preporuka iz izveštaja široj javnosti.

Pročitaj više

Decembar 17, 2019

Projekat za odgovornu vlast održao obuku o reviziji svrsishodnosti poslovanja državnim revizorima

U okviru podrške USAID-ovog Projekta za odgovornu vlast daljem jačanju kapaciteta Državne revizorske institucije za vršenje revizije svrsishodnosti poslovanja, održane su dve obuke za rukovodstvo i državne revizore DRI koji vrše revizije finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja. Obuke su od 10. do 12. decembra i 16. do 18. decembra 2019. godine vodili Džes Ford i Stiven Kaldvel, bivši revizori Kancelarije za odgovornu vlast Sjedinjenih Američkih Država (GAO).

Pročitaj više

Oktobar 8, 2019

Saradnja sa Državnom revizorskom institucijom u oblasti komunikacija

Komunikacija je jedna od najvažnijih veština u današnje vreme, pa je kako za privatni, tako i za državni sektor i institucije izuzetno važno da jasno komuniciraju svoje vrednosti i svrhu, kroz unapred defnisanu strategiju komunikacije. Strateška komunikacija može se razumeti kao komunikacija koja je usklađena sa celokupnom strategijom jedne institucije, kako bi se ona bolje strateški pozicionirala. Upravo zato, USAID-ov Projekat za odgovornu vlast sarađivao je sa Državnom revizorskom institucijom na izradi sveobuhvatne strategije komunikacije.

Pročitaj više

Oktobar 2, 2019

Državna revizorska institucija Republike Srbije radi na uspostavljanju mera učinka radi povećanja transparentnosti i odgovornosti u vršenju nadzora

Rukovodstvo Državne revizorske institucije nastavlja sa radom na sprovođenju Strateškog plana te institucije za period od 2019. do 2023. godine u okviru radionice koju je USAID-ov Projekat za odgovornu vlast (GAI) organizovao u period od 30. septembra do 2. oktobra. DRI je radila na uspostavljanju mera učinka koje će Institucija koristiti za internu procenu kako bi javno izveštavala Narodnu skupštinu i građane Srbije o finansijskim i drugim koristima koje je ostvarila svojim radom.

Pročitaj više

Februar 8, 2019

USAID okuplja predstavnike Državne revizorske institucije i lokalnih samouprava u cilju povećanja transparentnosti i kvaliteta javnog finansiranja

USAID Projekat za odgovornu vlast (GAI) u saradnji sa Državnom revizorskom institucijom organizovao je jednodnevnu radionicu o pripremi i usvajanju lokalnih budžeta i pobolјšanju transparentnosti u finansijskom upravlјanju za građane.

Pročitaj više

Decembar 28, 2018

Državna revizorska institucija Srbije usvojila petogodišnji strateški plan koji stavlja akcenat na učinak vlade

Državna revizorska institucija (DRI) Srbije usvojila je Strateški plan 2019-2023. kojim će pratiti trenutne i nove izazove s kojima se suočava Vlada Srbije i koji će usmeravati godišnji izbor tema revizije u budućnosti.

Pročitaj više

Ovaj vebsajt koristi kolačiće kako bi vam omogućio da njegov sadržaj pregledate na najbolji način. Saznaj više U redu