Strateška komunikacija izveštaja o reviziji Državne revizorske institucije

Strateška komunikacija izveštaja o reviziji Državne revizorske institucije

Mart 11, 2021

Projekat za odgovornu vlast (GAI) projekat je podržao stratešku komunikaciju Državne revizorske institucije (DRI) sa eksternim zainteresovanim stranama organizovanjem još jedne konferencije za novinare u kojoj su predstavljeni rezultati revizija sprovedenih 2020. godine. Poslednja konferencija je održana 18. februara, prilikom koje su predstavljena tri izveštaja o reviziji.   

Informaciona bezbednost u zdravstvenim informacionim sistemima – DRI je u svom izveštaju ukazala na potrebu za unapređenjem mera informacione bezbednosti, kao i poboljšanjem pouzdanosti zdravstvenih informacionih sistema u Republici Srbiji. DRI je uputila preporuke Ministarstvu zdravlja, Institutu za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“ i Pokrajinskom Sekretarijatu za zdravstvo Vojvodine u cilju obezbeđenja dostupnosti, poverljivosti i integriteta podataka iz Integrisanog zdravstvenog informacionog sistema (IZIS). Ovo zahteva, između ostalog, odgovarajuću organizaciju IT bezbednosti, uređenje procesa ugovaranja pružanja usluga i uspostavljanje pouzdanog sistema rukovanja podacima.

Interna finansijska kontrola u zdravstvenim ustanovama – DRI je u svom izveštaju istakla da je u cilju ekonomičnijeg, efikasnijeg i efektivnijeg trošenja sredstava izdvojenih za pružanje usluga zdravstvene zaštite potrebno da zdravstvene ustanove uspostave efikasan sistem interne finansijske kontrole, uz edukaciju i podizanje svesti svih zaposlenih o odgovornosti za taj proces. DRI je u izveštaju zaključila da u zdravstvenim ustanovama ne postoji u dovoljnoj meri razumevanje obaveze, potrebe i načina na koji bi trebalo da se uspostavi FUK. Osnovni uzrok je da zaposleni u zdravstvenim ustanovama nisu pohađali obuke u oblasti finansijskog upravljanja i kontrole.

Efikasnost sistema energetskog menadžmenta u javnom sektoru – DRI je u svom izveštaju ukazala na to da nije uočeno  značajno poboljšanje sistema energetskog menadžmenta, kao posledica odsustva zalaganja svih subjekata javnog sektora. Većina izabranih obveznika sistema je imenovala energetskog menadžera, ali nisu doneli planska dokumenta kojima bi utvrdili politiku efikasnog korišćenja energije. Upravljanje potrošnjom energije nisu u potpunosti uspostavili na način kontinuiranog planiranja, praćenja, analize, izveštavanja i nadzora. Ministarstvo rudarstva i energetike nije sprovelo inspekcijski nadzor nad uspostavljanjem i funkcionisanjem sistema energetskog menadžmenta. U izveštaju je navedeno da je neophodno povećati nadzor nad upravljanjem projektima u oblasti efikasnog korišćenja energije.

Sve konferencije su održane putem Zoom platforme i predstavljaju primer strateške komunikacije koju DRI održava sa organizacijama civilnog društva koje rade u oblastima koje su obuhvaćene revizijama. Organizacije civilnog društva koje su prisustvovale konferenciji su: Transparentnost Srbija, Stalna konferencija gradova i opština, Udruženje računovođa i revizora, Komora ovlašćenih revizora Srbije, Centar za evropske politike, OCD Pakt, Toplički centar i Bum-Bečej. Mreža za ruralni razvoj Srbije, kao deo EU Konventa, koja radi u oblasti ruralnog razvoja, takođe je prisustvovala onlajn. Učestvovali su i predstavnici javne uprave i subjekata revizije, kao što su: Nacionalna akademija za javnu upravu, Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva, Ministarstvo saobraćaja i infrastrukture i pojedine lokalne samouprave. Događaj je uživo emitovan preko YouTube kanala Udruženja novinara Srbije, koji je pratilo više od 50 učesnika.

Ovaj vebsajt koristi kolačiće kako bi vam omogućio da njegov sadržaj pregledate na najbolji način. Saznaj više U redu