Podrška nezavisnim nadzornim organima

GAI pruža tehničku pomoć Državnoj revizorskoj instituciji, Agenciji za borbu protiv korupcije i Povereniku za zaštitu informacija od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti kako bi se poboljšao nadzor nad radom organa javne vlasti i državnih funkcionera, ali i povećala svest o pravu građana na pristup informacijama sa ciljem da se unapredi odgovornost organa javne vlasti.

Intervencije su usmerene na jačanje kapaciteta ovih institucija i unapređivanje mogućnosti da njihove preporuke koje daju organima javne vlasti, kao i izveštaji Narodnoj skupštini, dovedu do konkretnih, značajnih promena u sistemu javne uprave.

GAI pruža podršku nezavisnim nadzornim organima u otkrivanju i sprečavanju korupcije, primenjujući pristup zasnovan na procenjeni rizika, implementaciji reformi politika i procedura u nadzoru i unapređenju saradnje sa organima koji procesuiraju i odlučuju u koruptivnim predmetima.

Ovaj vebsajt koristi kolačiće kako bi vam omogućio da njegov sadržaj pregledate na najbolji način. Saznaj više U redu