Podrška lokalnim samoupravama

GAI pruža podršku jedinicama lokalne samouprave u oblasti povećanja učešća javnosti u procesu donošenja odluka i nadzora nad njihovim radom i razvija mehanizme kako bi jedinice lokalne samouprave funkcionisale na transparentniji i odgovorniji način.

Kroz javni poziv upućen svim lokalnim samoupravama u Srbiji, GAI svake godine bira one sa kojima će sarađivati.

Tehnička pomoć je osmišljena tako da poveća učešće građana u planiranju i potrošnji lokalnih budžeta, poboljša pružanje javnih usluga na lokalnom nivou, institucionalizuje programe zaštite uzbunjivača i poveća transparentnost lokalne uprave kroz uspostavljanje i unapređenje strateške komunikacije.

USAID je u novembru 2018. godine potpisao Memorandum o saradnji sa prvom grupom od sedam lokalnih samouprava. U tu grupu spadaju gradovi Vranje, Sombor i Šabac, kao i opštine Vrnjačka Banja, Raška, Sjenica i Dimitrovgrad. Primeri uspešnih pristupa će biti podeljeni kao primeri dobre prakse sa drugim gradovima i opštinama kako bi se reforme koje unapređuju dobro upravljanje proširile u celoj Srbiji.

 

Ovaj vebsajt koristi kolačiće kako bi vam omogućio da njegov sadržaj pregledate na najbolji način. Saznaj više U redu