Podrška lokalnim samoupravama da unaprede informatore o radu

Januar 19, 2021

Projekat za odgovornu vlast (GAI) pružio je tehničku podršku gradu Somboru i opštini Žabalj da unaprede informatore o radu. Informator o radu predstavlja jedan od glavnih alata za obezbeđivanje transparentnosti lokalnih samouprava i dokument iz kog građani mogu da saznaju sve važne informacije o svojoj opštini na jednom mestu. Uz podršku Transparentnosti Srbija, ove dve lokalne samouprave dobile su detaljnu analizu svojih informatora o radu, njihove usklađenosti za Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i Uputstvom za izradu i objavljivanje informatora o radu, kao i strukture, sadržaja i procesa ažuriranja ovih dokumenata. Na osnovu ove analize, razvijene su detaljne preporuke koje će ove dve lokalne samouprave koristiti da razviju novi, unapređeni model informatora o radu u toku 2021. godine. 

Osim ovoga, GAI je razvio i dva modela internih akata – Uputstvo o ažuriranju informatora o radu organa JLS i Rešenja o određivanju lica za postupanje po zahtevima za informacijama od javnog značaja koji će osiguirati efikasnije ažuriranje Informatora. Usvajanje ovih akata će uspostaviti jasnu proceduru i korake za ažuriranje informatora, kao i podelu odgovornosti u ovom procesu u okviru lokalne uprave. To će značajno unaprediti i kvalitet i redovne promene podataka u informatoru o radu. GAI i TS su takođe razvili i Metodologiju za ocenu usklađenosti informatora o radu sa pravnim okvirom i dobrim praksama, koja pruža opšte instrukcije kako poboljšati informatore o radu i učiniti ih korisnijim i prilagođenijim čitaocu.

Informatori o radu predstavljaju najsveobuhvatniji način na koji javne institucije u Srbiji mogu proaktivno da unaprede svoju transparentnost. Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja iz 2004. godine obavezao je sve javne institucije da objave svoje informatore. Oni bi trebalo da sadrže sve relevatne informacije o tom organu, predstavljene na način koji je pristupačan onome ko ga koristi i koji se redovno ažurira, onda kada se menjaju okolnosti u radu institucije. Istraživanje Indeks lokalne transparentnosti iz 2020. godine pokazuje opši napredak lokalne transparentnosti – međutim, jedina oblast u kojoj su rezultati lošiji nego u 2019. godini odnosi se na sadržaj i ažuriranje infomatora o radu – u ovoj oblasti zabeležen je pad od 16%. Ovo je pokrenulo nameru GAI projekta da radi na unapeđenju u ovoj oblasti i da proširi podršku i na druge lokalne samouprave u toku 2021. godine.

Ovaj vebsajt koristi kolačiće kako bi vam omogućio da njegov sadržaj pregledate na najbolji način. Saznaj više U redu