Okrugli stolovi u opštinama Sjenica i Raška o Nacrtu revidiranog Lokalnog antikorupcijskog plana

Okrugli stolovi u opštinama Sjenica i Raška o Nacrtu revidiranog Lokalnog antikorupcijskog plana

Maj 22, 2019


Opštine Sjenica i Raška, USAID Projekat za odgovornu vlast i organizacija Transparentnost Srbija organizovali su okrugle stolove u opštinama Sjenica i Raška na kojima su predstavljeni Nacrti revidiranih Lokalnih antikorupcijskih planova za ove dve opštine. Na okruglim stolovima su prisutni imali priliku da daju svoje mišljenje, sugestije i komentare na Nacrte ovih dokumenata.

Okruglom stolu prethodila je javna rasprava tokom koje su zainteresovani građani, udruženja, stručne asocijacije, sindikati, mediji, političke stranke i ostali mogli da podnesu predloge za izmene i dopune Nacrta LAP-a. Okrugli sto je bila prilika za javnost da još jednom razgovara o nacrtu LAP-a, ali i da zainteresovane strane dostave dodatne predloge i komenatre.

Lokalni antikorupcijski plan je dokument koji usvaja svaka jedinica lokalne samouprave u Srbiji, u kom se prepoznaju rizici od korupcije u radu lokalnih javnih institucija i predviđaju aktivnosti na smanjenju tih rizika. LAP preventivno deluje na nastanak korupcije, kroz povećanje transparentnosti u radu lokalnih institucija, jačanje kontrole nad radom javnih službi, uvođenje kriterijuma za donošenje odluka, kao i kroz aktivnije uključivanje javnosti u donošenje odluka. Kvalitetan LAP i njegova efikasna primena treba da doprinesu uštedi i racionalnom korišćenju javnih resursa i boljem ostvarivanju interesa i potreba lokalne zajednice.

Ovaj vebsajt koristi kolačiće kako bi vam omogućio da njegov sadržaj pregledate na najbolji način. Saznaj više U redu