Održana obuka o zaštiti podataka o ličnosti za lokalna javna preduzeća

Održana obuka o zaštiti podataka o ličnosti za lokalna javna preduzeća

Jul 21, 2021

U saradnji sa Poverenikom za pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti (Poverenik), USAID Projekat za odgovornu vlast je organizovao obuku za primenu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti za predstavnike lokalnih javnih preduzeća. Obuka je održana 7. juna uz učešće predstavnika preko 50 javnih preduzeća.

Obuku je držao Zlatko Petrović, predstavnik Poverenika. Obuka je imala za cilj da lica koja su imenovana za zaštitu podataka o ličnosti i ona koji će tek biti imenovana, steknu nova i unaprede postojeća znanja o pravu na zaštitu podataka o ličnosti i da se bliže upoznaju sa obavezama koje, u skladu sa Zakonom, imaju rukovaoci i obrađivači podataka o ličnosti.

Ovim su Poverenik i USAID Projekat za odgovornu vlast nastavili uspešnu saradnju na unapređenju primene Zakona o zaštiti podataka o ličnosti na lokalnom nivou, proširujući obuke koje su tokom prethodne godine održane za lokalne samouprave. Obuka je bila veoma dobro prihvaćena i ocenjena od strane učesnika.

Ovaj vebsajt koristi kolačiće kako bi vam omogućio da njegov sadržaj pregledate na najbolji način. Saznaj više U redu