Održan ciklus obuka za primenu Zakona o zaštiti podatak o ličnosti

Februar 28, 2020


Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti (Poverenik) i USAID-ov Projekat za odgovornu vlast održali su u periodu od decembra 2019. do februara 2020. godine devet jednodnevnih obuka za primenu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Obuke su organizovane u gradovima i opštinama koje su partneri Projekta, a na njih su pozivane ne samo lokalne samouprave, već i druge institucije javnog sektora na lokalnom nivou – obrazovne i zdravstvene ustanove, ustanove socijalne zaštite, javna preduzeća, pravosudne institucije, nosioci javnih ovlašćenja (notari i izvršitelji) i drugi. Na dosadašnjim obukama prisustovalo je skoro 300 učesnika.

Zakon o zaštiti podataka o ličnosti je počeo da se primenjuje 22. avgusta 2019. Zbog brojnih novina koje zakon uvodi u pravni poredak Srbije, ali i pravnih nejasnoća koje sadrži, kao i zbog kompleksnosti ukupne materije i nedovoljne spremnosti pojedinih institucija da u svemu postupaju u skladu sa ZZPL, postoji evidentna potreba da se rukovaoci i obrađivači podataka o ličnosti što bolje i što pre osposobe za njegovu primenu. Ova potreba potvrđena je i velikim interesovanjem javnih institucija za ove obuke.

Poverenik i Projekat za odgovornu vlast organizovaće obuke u još tri grada – Pirotu, Vrnjačkoj Banji i Sremskoj Mitrovici.

Ovaj vebsajt koristi kolačiće kako bi vam omogućio da njegov sadržaj pregledate na najbolji način. Saznaj više U redu