Obuke o novom Zakonu o javnim nabavkama za sudije prekršajnih sudova

Obuke o novom Zakonu o javnim nabavkama za sudije prekršajnih sudova

Oktobar 5, 2020

USAID-ov Projekat za odgovornu vlast je, u saradnji sa Pravosudnom akademijom i Prekršajnim apelacionim sudom,  osmislio i organizovao seriju dvodnevnih obuka o novom  Zakonu o javnim nabavkama, za više od sto prvostepenih i drugostepenih sudija prekršajnih sudova. Obuke su bile organizovane u Beogradu (21-22. juna i 21-22. septembra), Novom Sadu (24-25. septembra), Kragujevcu (28-29. septembra) i Nišu (1-2. oktobra), kao odgovor na novoustanovljenu nadležnost prekršajnih sudova.

Svaka od obuka je obuhvatila sledeće tematske celine: Pregled najznačajnih izmena Zakona o javnim nabavkama; karakteristična pravna pitanja od značaja za vođenje prekršajnog postupka za prekršaje iz oblasti javnih nabavki i anliza svakog pojedinačnog prekršaja iz novog zakona. Poseban deo obuke je bio posvećen analizi razlikovanja krivičnog dela ‘Zloupotreba u vezi sa javnom nabavkom’ iz Krivičnog zakonika i prekršaja predviđenih u novom Zakonu o javnim nabavkama. To pitanje će biti od izuzetnog značaja u sudskoj praksi kako bi se obebedila primena načela NE BIS IN IDEM i sprečilo istovremeno vođenje prekršajnog i krivičnog postupka o istoj stvari.

Prema rezultatima evaluacije, sudije su izrazile zadovoljstvo konceptom održanih obuka i naveli su da će, s obzirom na novoustanovljenu nadležnost prekršajnih sudova, ova obuka u mnogome doprineti uspešnom vođenju prekršajnog postupka za prekršaje predviđene novim Zakonom o javnim nabavkama.

Da podsetimo, novi Zakon o javnim nabavkama je usvojen 29. decembra 2019. godine sa ciljem da obezbedi usklađenost domaćeg zakonodavstva sa pravnim tekovinama Evropske unije u ovoj oblasti, a sve u skladu sa merilima definisanim u pregovaračkom poglavlju 5 pretpristupnih pregovora sa Evropskom unijom. Zakon koji je počeo sa primenom od 1. jula 2020. godine, uveo je brojne novine u pogledu načina sprovođenja postupaka javnih nabavki, te je ustanovio i nove nadležnosti državnih organa i institucija u ovoj oblasti. Sve zakonske novine bi trebalo da omoguće bolje upravljanje javnim nabavkama, ostvarivanje ušteda, optimizaciju trošenja javnih sredstava, smanjenja neregularnosti i povećanje konkurencije u postupcima javnih nabavki. Novi zakon je, takođe, predvideo i novu nadležnost za prekršajne sudove, koji će ubuduće biti nadležni za sprovođenje prvostepenog prekršajnog postupka za prekršaje predviđene novim Zakonom o javnim nabavkama.

Ovaj vebsajt koristi kolačiće kako bi vam omogućio da njegov sadržaj pregledate na najbolji način. Saznaj više U redu