Objavljen Priručnik za prekršaje u oblasti javnih nabavki

Objavljen Priručnik za prekršaje u oblasti javnih nabavki

Septembar 6, 2021

Zakon o javnim nabavkama, koji je u primeni od 1. jula 2020. godine, uvodi nove instrumente i procedure u javnim nabavkama i predviđa nova ovlašćenja državnih organa u ovoj oblasti. Pored usklađivanja sa direktivama EU, osnovni ciljevi zakona su smanjenje administrativnog opterećenja i i troškova učešća u postupcima javnih nabavki, kao i povećanje efikasnosti i transparentnosti kroz uvođenje novog unapređenog portala javnih nabavki. Zakonom se ustanovljava nadležnost prekršajnih sudova za vođenje prvostepenog prekršajnog pustupka.

Prepoznajući ključnu ulogu sudija prekršajnih sudova u budućoj primeni zakona, USAID projekat za odgovornu vlast je, u saradnji sa Prekršajnim apelacionim sudom i Pravosudnom akademijom, osmislio i organizovao seriju obuka o novom Zakonu o javnim nabavkama za više od 100 prvostepenih i drugostepenih sudija prekršajnih sudova u Srbiji.

U konsultaciji sa Prekršajnim apelacionim sudom, Prekršajnim sudom u Beogradu i Vrhovnim kasacionim sudom, USAID projekat za odgovornu vlast je pripremio Priručnik za prekršaje u oblasti javnih nabavki. Osnovni cilj priručnika je da omogući praktičan alat za primenu relevantnih odredbi Zakona o prekršajima u svetlu prekršaja propisanih Zakonom o javnim nabavkama. Priručnik daje pregled relevantnih propisa u oblasti javnih nabavki, detaljan prikaz karakterističnih nepravilnosti i pruža odgovore na najčešća procesno-pravna i materijalno-pravna pitanja od značaja za vođenje prekršanih postupaka u oblasti javnih nabavki. Priručnik sadrži i glosarijum pojmova iz oblasti javnih nabavki od značaja za vođenje prekršajnog postupka.

Ovaj vebsajt koristi kolačiće kako bi vam omogućio da njegov sadržaj pregledate na najbolji način. Saznaj više U redu