Napredna obuka za finansijske istrage i istraživanja finansijskog kriminala za zamenike tužilaca i policijske službenike odeljenja za borbu protiv korupcije

Napredna obuka za finansijske istrage i istraživanja finansijskog kriminala za zamenike tužilaca i policijske službenike odeljenja za borbu protiv korupcije

Septembar 17, 2020

Pravosudna akademija Republike Srbije, Biro za međunarodnu borbu protiv narkotika i sprovođenje zakona (INL) i Projekat za odgovornu vlast Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID GAI), održali su u periodu od juna do septembra 2020, četiri dvodnevne napredne obuke za finansijske istrage i istraživanja finansijskog kriminala. Obukama su prisustvovali zamenici tužilaca, policijski službenici odeljenja za borbu protiv korupcije i predstavnici nekoliko državnih institucija koji imenuju službenike za vezu. Ova sertifikovana obuka zasnovana je na Praktikumu za istrage i suđenja krivičnih dela korupcije koji je objavljen i dostupan stručnoj javnosti od septembra 2019. godine.

Više od 80 predstavnika Posebnih odeljenja za borbu protiv korupcije Viših javnih tužilaštava, Ministarstva unutrašnjih poslova (Jedinice za borbu protiv korupcije i Jedinice za finansijske istrage), Poreske policije, Uprave carina i Uprave za sprečavanje pranja novca, učestvovalo je u radionicama održanim u Vrnjačkoj Banji (4-5. juna), Nišu (25-26. juna), Novom Sadu (2-3. jula) i Beogradu (10-11. septembra). Svaki događaj obuhvatio je četiri tematske celine: poboljšanje saradnje medju organima; pristup otvorenim i zatvorenim bazama podataka; finansijske istrage i korišćenje finansijske forenzike sa analizom tokova novca; operativni rad policijskih organa i medjunarodna pravna pomoć.

Učesnici su imali priliku da rade na sveobuhvatnoj studiji slučaja (zasnovanoj na modifikovanom slučaju iz prakse Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu) i praktičnim vežbama, uključujući izradu plana istrage i plana realizacije; analizu tabele prihoda i rashoda; analizu izveštaja finansijskog forenzičara i primenu posebnih istražnih mera tokom proaktivne istrage.

Prema rezultatima evaluacije, na učesnike je najveći utisak ostavila primena  finansijske forenzike u proaktivnim istragama, korišćenje otvorenih i zatvorenih baza podataka drugih državnih institucija kao pouzdanog izvora informacija i razvijanje strategija za unapređenje saradnje i komunikacije među organima. Učesnici su takođe ocenili kao veoma koristan za njihov rad deo obuke koji se odnosi na međunarodnu pravnu pomoć.

Ovaj vebsajt koristi kolačiće kako bi vam omogućio da njegov sadržaj pregledate na najbolji način. Saznaj više U redu