Koliko su građanima dostupne informacije u doba KOVID-19 pandemije?

Koliko su građanima dostupne informacije u doba KOVID-19 pandemije?

Septembar 25, 2020

Projekat za odgovornu vlast Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) i Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti organizovali su Forum o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja – Dostupnost informacija u doba KOVID-19 Pandemije, a povodom Međunarodnog dana prava javnosti da zna, koji se širom sveta obeležava 28. septembra. U dijalogu o pravu na slobodan pristup informacijama od javnog značaja učestvovali su predstavnici državnih organa, organizacija civilnog društva i predstavnici medija koji su razmatrali načine za promovisanje i unapređenje pristupa i slobodnog protoka informacija u vreme pandemije. Osim iskustava građana Republike Srbije, koje je predstavila Slavoljupka Pavlović iz kancelarije Poverenika i dr Predrag Kon, član kriznog štaba za suzbijanje zarazne bolesti KOVID-19, prisutni su bili u prilici da se upoznaju sa iskustvima iz regiona od Anamarije Muse, međunarodnog eksperta za slobodu informisanja i bivše poverenice za informisanje Republike Hrvatske, i da prodiskutuju o ulozi i značaju organizacija civilnog društva i novinara u obezbeđivanju informacija za građane u vreme krize izazvane pandemijom.

„Slobodan pristup informacijama od javnog značaja je preduslov za demokratsko društvo i presudan je za efikasno poštovanje ljudskih prava. Tokom globalnih kriza, poput pandemije KOVID 19, slobodan pristup informacijama je posebno važan. Pravo na pristup informacijama je takođe od suštinskog značaja kako bi se osiguralo da Vlade, tokom krize, odgovaraju za svoje politike i javnu potrošnju. Iznad svega, organizacije civilnog društva i novinari daju presudan doprinos naporima kancelarije Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti da bi se osiguralo da Vlada u potpunosti odgovara na zahteve za informacijama od javnog značaja i, šire gledano, da bi javnost bila dobro informisana“ istakla je Džeklin Vilijams Bridžers, direktorka USAID-ovog Projekta za odgovornu vlast.

“U vreme pandemije KOVID 19, kada je ceo svet suočen sa velikim izazovom odgovora na ovu tešku zdravstvenu krizu, pokazalo se i potvrdilo koliki je značaj dostupnosti informacija od javnog značaja uopšte, a posebno informacija koje se tiču ugrožavanja i stanja zdravlja građana. Uprkos činjenici da niko nije mogao biti spreman za krizu koja nas je snašla, utisak je da su se poverenik i njegova služba uspešno prilagodili novonastaloj situaciji i da pravo na slobodan pristup informacijama od javnog značaja ni za vreme trajanja vanrednog stanja, a ni posle njega nije bilo uskraćeno. U saradnji sa USAID-ovim Projektom za odgovornu vlast organizovan je i ovaj forum kao još jedan značajan doprinos poštovanju prava javnosti da zna, posebno u kriznim situacijama kao što je ova u kojoj se nalazimo” istakao je Milan Marinović, poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Učesnici foruma su se složili da je izostalo pouzdano i pravovremeno informisanje javnosti o temama povezanim sa pandemijom, uključujući javno zdravlje, preventivne mere i trošenje javnih sredstava za nabavku opreme. Takođe je zaključeno da ne postoji funkcionalan mehanizam inspekcijskog nadzora nad primenom Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i da nadležni Upravni inspektorat često propušta da primeni svoja ovlašćenja i sprovede inspekcijski nadzor, te podnese zahteve za pokretanje prekršajnih postupaka.

Učesnici foruma dali su preporuke za unapređenje prava javnosti na slobodan pristup informacijama od javnog značaja. Neke od preporuka su da se kod izmena Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja propišu kraći rokovi za postupanje Poverenika i Upravnog suda, kada odlučuju o zahtevima koji se odnose na ugrožavanje i zaštitu zdravlja, kao i da se omogući proaktivno izveštavanje na lokalnom nivou, te da se obezbedi decentralizovani sistem izveštavanja o svim pitanjima koja se tiču pandemije u lokalnoj zajednici; da je potrebno posebno obratiti pažnju i unaprediti informisanje ranjivih grupa, te da je potrebno povećati svest o značaju elektronskog poslovanja i pohranjivanju, obradi i obezbeđivanju pristupa podacima u vezi sa javnim zdravljem. 

Ovaj vebsajt koristi kolačiće kako bi vam omogućio da njegov sadržaj pregledate na najbolji način. Saznaj više U redu