Državna revizorska institucijama u izveštajima ukazala na stanje i slabosti u sistemu gradskog i prigradskog prevoza putnika, podsticaja merama ruralnog razvoja i upravljanju bezbednosnim rizicima na prelazima preko pruge

Državna revizorska institucijama u izveštajima ukazala na stanje i slabosti u sistemu gradskog i prigradskog prevoza putnika, podsticaja merama ruralnog razvoja i upravljanju bezbednosnim rizicima na prelazima preko pruge

Februar 5, 2021

Državna revizorska institucija je 2. februara 2021. godine objavila nalaze do kojih je došla tokom tri nedavno okončane revizije svrsishodnosti poslovanja.

Funkcionisanje gradskog i prigradskog prevoza putnika – DRI je u svom izveštaju ukazala na činjenicu da trećina građana Republike Srbije nije zadovoljna funkcionisanjem gradskog i prigradskog prevoza, a da gotovo milion stanovnika nema organizovanu ovu komunalnu delatnost od opšteg interesa. DRI je zaključila da Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture nije izradilo strategiju razvoja saobraćaja posle 2015. godine, niti uspostavilo merila za obavljanje komunalnih delatnosti. Takođe, neophodno je da lokalne samouprave uspostave i usvoje dugoročne planove u skladu sa potrebama stanovništva, kao i da definišu tarifni sistem, cene, plan linija, red vožnje i da prate efikasnost uloženih sredstava, aspekte zaštite životne sredine i izjašnjavanje građana o zadovoljstvu kvalitetom pružene usluge.  

Podsticaji merama ruralnog razvoja – U izveštaju DRI je navedeno da je najmanje 26 milijardi dinara izdvojeno za podsticaje merama ruralnog razvoja, ali da istovremeno nije moguće oceniti stepen ostvarenja ciljeva politike ruralnog razvoja. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede nije usvojilo planska dokumenta sa jasno definisanim merljivim i očekivanim rezultatima. Republika Srbija treba da pristupi planiranju ruralnog razvoja sistematično i pravovremeno, na nacionalnom i lokalnom nivou, a ne da neplanski obezbeđuje podsticaje, bez mogućnosti praćenja i merenja uspeha ovih politika. Postupak podnošenja zahteva korisnika podsticaja treba da budu jednak za sve, dok postupak obrade zahteva treba da bude kraći, jer je u pojedinim slučajevima trajao čak 500 dana. Ministarstvo treba da uspostavi i vodi transparentan Registar podsticaja o vrsti i visini ostvarenih podsticaja po korisniku podsticaja. Takođe, Ministarstvo treba da vrši redovnu kontrolu na licu mesta na bazi procene rizika.

Bezbednosni rizici na prelazima preko pruge – U izveštaju DRI se navodi da 78% od više od 2,100 pružnih prelaza u Republici Srbiji nije opremljeno sistemom za upozorenje i/ili zaštitu koji se aktivira kada nije bezbedno prelaziti preko prelaza, usled čega dolazi do saobraćajnih nesreća ili smrtnih slučajeva. Nadležni državni organi nisu bili dovoljno koordinirani u uspostavljanju strateškog i normativnog okvira, dok upravljač železničke infrastrukture nije pristupio opremanju pružnih prelaza savremenim osiguranjem na osnovu procene rizika. Takođe, upravljač putne infrastrukture nije u dovoljnoj meri planirao efikasno održavanje i upravljanje infrastrukturom u zoni pružnih prelaza, čime bi se ublažili bezbednosni rizici. Utvrđeno je da oko 20% upravljača puta/JLS nije zaključilo ugovor o održavanju pružnih prelaza sa upravljačem železničke infrastrukture. DRI je dala nekoliko preporuka Ministarstvu da precizira i uskladi normativni okvir koji uređuje oblast pružnih prelaza, kako bi upravljač železničke i upravljači putne infrastrukture na istovetan način odgovorili na bezbednosne potrebe, kao i upravljačima i subjektima revizije/gradu Novom Sadu, da u skladu sa svojim nadležnostima unaprede bezbednost saobraćaja na pružnim prelazima.

Više od 50 predstavnika OCD, medija i drugih eksternih zainteresovanih strana pratilo je prenos ove konferencije 2. februara 2021. godine, koja je emitovana iz Pres centra Udruženja novinara Srbije, preko YouTube kanala UNS-a. Veliki broj drugih aktera učestvovao je na konferenciji putem Zoom platforme.

Državna revizorska institucija će svakog utorka u podne u periodu od 12. januara do 9. februara održavati konferencije za novinare koje će biti emitovane preko interneta, iz Pres centra Udruženja novinara Srbije, prema rasporedu koji se može videti na internet strani DRIhttp://www.dri.rs/mediji/Konferencije-za-novinare—Predstavljanje-izvestaja-o-reviziji-svrsishodnosti-poslovanja.n-534.107.html

USAID-ov Projekat za odgovornu vlast pruža podršku jačanju kapaciteta Državne revizorske institucije u sprovođenju revizija svrsishodnosti poslovanja koje su odabrane na temelju procene rizika i u skladu sa Strateškim planom DRI za period od 2019-2023. godine.

Ovaj vebsajt koristi kolačiće kako bi vam omogućio da njegov sadržaj pregledate na najbolji način. Saznaj više U redu