Državna revizorska institucija u Srbiji: Upravljanje Programom modernizacije škola Ministarstva prosvete i prikupljanje prihoda lokalnih samouprava iz sopstvenih izvora zahtevaju pažnju

Državna revizorska institucija u Srbiji: Upravljanje Programom modernizacije škola Ministarstva prosvete i prikupljanje prihoda lokalnih samouprava iz sopstvenih izvora zahtevaju pažnju

Januar 21, 2021

Državna revizorska institucija je 19. januara objavila je rezultate za dve svoje revizije svrsishodnosti iz 2020. godine i otkrila potrebu da Vlada usmeri pažnju na ispravljanje nedostataka u upravljanju Programom modernizacije škola, kao i na nedovoljnu naplatu sopstvenih prihoda jedinica lokalne samouprave u Srbiji.

Nedavno sprovedenom revizijom svrsishodnosti za Program modernizacije škola zaključeno je da su Ministarstvo prosvete i jedinica za upravljanje projektima neefikasno upravljali Programom što je rezultiralo višestrukim produženja rokova, a za pojedine škole da budu izuzete iz Programa modernizacije. Program modernizacije škola dizajniran je da obezbedi izgradnju, proširenje, rekonstrukciju i / ili opremanje škola širom Srbije. Ministarstvo prosvete je upravljalo Programom od osnivanja, 2010. godine, dok je jedinica za upravljanje projektima uključena u aktivnosti upravljanja u 2014. godini. Opremanje i građevinske aktivnosti u 213 školskih objekata trebalo je da budu završeni do kraja 2014. Godine. Rokovi su pomerani tri puta, poslednji put do kraja 2021. U proseku, od zaključenja ugovora o izvođenju radova do prijema izvedenih radova, bilo je potrebno oko tri godine po školskom objektu, što je znatno više vremena od očekivanog. Nedovoljna efikasnost i angažovanost svih učesnika, uticala je da realizacija „Programa modernizacije škola“ bude znatno sporija nego što je planirano. Posledica navedenog je da oko 18% odabranih školskih objekata nije uključeno u projekat. Za većinu neuključenih objekata, zbog hitnosti radova i spore realizacije projekta, škole su potražile druge izvore finansiranja, dok je manji deo škola odbijen, zbog nespremnosti i nedostatka raspoloživih sredstava.

O efikasnosti naplate izvornih prihoda u jedinicama lokalne samouprave, DRI je izvestila da Jedinice lokalne samouprave nisu obezbedile plansko ažuriranje evidencija obveznika, kontinuitet u preduzimanju mera naplate, adekvatnu kontrolu i praćenje efekata, zbog čega je iznos nenaplaćenih izvornih prihoda značajan. Naplata ovih prihoda dodatno je ugrožena povećanim rizikom od otpisa potencijalnih naplata, jer ističe zakonski rok za njihovo prikupljanje. DRI je zaključila da su problemi u prikupljanju sopstvenih prihoda podrili finansijske kapacitete lokalnih samouprava i uticali na obim i tempo izvršenja planiranih izdataka i odliva, kao i na kvalitet javnih usluga. Pored toga, problemi rezultiraju potrebom lokalnih samouprava za dodatnim transferima iz budžeta Republike Srbije. U proseku prihodi iz sopstvenih izvora čine 30-40% ukupnih sredstava lokalnih samouprava, a za njihovo utvrđivanje, naplatu i kontrolu su nadležne one same. Nenaplaćena potraživanja po osnovu izvornih prihoda na dan 31.12.2019. godine iznosila su najmanje 135 milijardi dinara. U periodu od 2017. do 2019. godine kod 74% JLS je došlo do rasta nenaplaćenih potraživanja po osnovu izvornih prihoda u ukupnom iznosu od 9,6 milijardi dinara, a u istom periodu JLS su otpisale 12 milijardi dinara potraživanja.

Predsednik Pejović je, takođe, iskoristio ovu konferenciju za štampu kako bi govorio o uočenim nedostacima i nepravilnostima, koje se ponavljaju u javnim nabavkama, a čiji je glavni uzrok loše sprovođenje propisa o javnim nabavkama. Kao rezultat toga, DRI je identifikovala javne nabavke kao visoko prioritetno i rizično područje za reviziju svrsishodnosti i pravilnosti poslovanja. Podsetio je prisutne da se nepravilnosti javljaju zbog nepotpune tehničke dokumentacije ili prihvatanja neadekvatnih ponuda. DRI se zalaže za šire razumevanje i potpunu primenu propisa o javnim nabavkama.

USAID-ov Projekat za odgovornu vlast pruža podršku jačanju kapaciteta Državne revizorske institucije u sprovođenju revizija svrsishodnosti poslovanja koje su odabrane na temelju procene rizika i u skladu sa Strateškim planom DRI za period od 2019-2023. godine.

Pored predstavnika medija i organizacija civilnog društva koji su učestvovali na konferenciji koja je prenošena putem Zoom platforme, više od 70 predstavnika OCD, medija i drugih eksternih zainteresovanih strana uživo je pratilo prenos ove konferencije koja je održana u Pres centru Udruženja novinara Srbije preko YouTube kanala UNS-a.

Državna Revizorska Institucija će svakog utorka u podne u periodu od 12. januara do 9. februara održavati konferencije za novinare koje će biti emitovane preko interneta, iz Pres centra Udruženja novinara Srbije, prema rasporedu koji se može videti na internet strani DRI http://www.dri.rs/mediji/Konferencije-za-novinare—Predstavljanje-izvestaja-o-reviziji-svrsishodnosti-poslovanja.n-534.107.html

Ovaj vebsajt koristi kolačiće kako bi vam omogućio da njegov sadržaj pregledate na najbolji način. Saznaj više U redu