Državna revizorska institucija je posvećena održavanju i primeni veština u oblasti revizije svrsishodnosti poslovanja

Državna revizorska institucija je posvećena održavanju i primeni veština u oblasti revizije svrsishodnosti poslovanja

Avgust 31, 2021

Iskusni i obučeni revizori su najvredniji resurs kojima raspolažu revizorske institucije, jer se zahvaljujući njima održava proces usavršavanja i jačanja kapaciteta stručnih lica koja rade u Instituciji. Državna revizorska institucija Republike Srbije je uspostavila kulturu i praksu kontinuiranog usavršavanja u skladu sa INTOSAI standardima, koju je podržao Projekat za odgovornu vlast (GAI), sprovodjenjem niza obuka, i prenošenjem znanja i veština grupama budućih predavača, u periodu od 2018-2021. godine. Obučeni predavači će raditi na daljoj primeni veština i znanja stečenih tokom obuka i jačanju sveukupnih kapaciteta Institucije. Tokom 23-26. avgusta 2021. godine, g. Stiven Koldvel i dr Lori Ekstrand su u okviru GAI projekta održali obuku za buduće predavače, kojoj je prisustvovalo 16 revizora koji rade u oblasti revizije svrsishodnosti poslovanja. Obukom su obuhvaćene osnovne veštine za predavače, kao i materijali koje predavači iz Institucije mogu iskoristiti kada budu samostalno organizovali obuke za revizore koji sprovode revizije finansijskih izveštaja, pravilnosti poslovanja, kao i za novozaposlene revizore u cilju njihovog osposobljavanja za primenu nedavno usvojenih politika u oblasti revizije svrsishodnosti poslovanja, kao i njihovog koncipiranja i sprovođenja.

Imajući u vidu da revizije svrsishodnosti postaju sve složenije i da se sprovode u cilju rešavanja veoma zahtevnih, kontinuiranih i sistemskih slabosti u radu javne uprave, revizorski timovi veoma često moraju da pribegavaju naprednijim metodologijama za reviziju i analizu. Dr Lori Ekstrand, stručnjak iz oblasti istraživanja, metodologije i statistike, sarađuje sa revizorskim timovima u DRI u cilju unapređenja njihovih kapaciteta u oblasti koncipiranja revizija, prikupljanja odgovarajućih i relevantnih podataka i sprovođenja naprednijih analiza u okviru revizije svrsishodnosti poslovanja. Dr Ekstrand je održala obuku za predavače odabranim revizorima iz DRI na temu primene naprednih analitičkih alata i metodologija, da bi se omogućila kontinuirana razmena znanja u ovoj oblasti, kao i podrška kolegama tokom sprovođenja revizija.

Ovaj vebsajt koristi kolačiće kako bi vam omogućio da njegov sadržaj pregledate na najbolji način. Saznaj više U redu