Drage kolege,

Obaveštavamo Vas da je USAID-ov Projekat za odgovornu vlast svoje poslovanje prilagodio radu u uslovima pandemije virusa Covid 19, kako bismo na najbolji način zaštitili svoje partnere i saradnike, ali i svoje zaposlene. Radi sigurnosti svih nas, organizovali smo rad od kuće kako bismo nastavili sa pružanjem tehničke podrške.

USAID-ov Projekat za odgovornu vlast poziva sve svoje partnere i korisnike da ostanu posvećeni poštovanju principa odgovornosti i dobrog upravljanja i u vanrednim okolnostima i uprkos krizi kroz koju svi zajedno prolazimo. Naročito je važno u ovakvim okolnostima ostati otvoren za javnost i pružiti tačne, pravovremene i potpune informacije za kojima javnost ima potrebu. Te okolnosti, osim što predstavljaju izazov, ujedno su i mogućnost da za građane učinimo više i bolje upravo onda kada im je to najpotrebnije. Naš projekat vam i dalje stoji na raspolaganju za bilo koji vrstu podrške.

Čuvajte se i ostanite kod kuće – perite ruke i poštujte sve mere kako biste sprečili širenje virusa Covid-19!

Najnovije vesti

map

Transparentnost Srbija nastavlja da pruža tehničku pomoć za izradu, sprovođenje i praćenje lokalnih antikorupcijskih planova

Maj 26, 2020

Transparentnost Srbija pruža prilagođenu tehničku pomoć za osam lokalnih samouprava – Novi Pazar, Šabac, Sombor, Kragujevac, Vranje, Vrnjačka Banja, Raška i gradsku opštinu Stari Grad u različitim fazama razvoja, primene i praćenja primene lokalnih antikorupcijskih planova (LAP). U okviru prve grupe lokalnih samouprava koje su se pridružile USAID-ovom Projektu za odgovornu vlast (GAI) u novembru 2018. godine, projekat je podržao četiri lokalne samouprave (Rašku, Sjenicu, Vrnjačku Banju i Vranje) da razviju i/ili revidiraju svoje LAP-ove, osnuju nezavisna nadzorna tela i pruže podršku nezavisnom nadzornom telu u Šapcu da postane operativno.

Pročitaj više

Jačanje transparentnosti, komunikacije i učešća građana kroz unapređenje veb sajtova lokalnih samouprava

Maj 15, 2020

U toku marta i aprila 2020. godine, USAID-ov Projekat za odgovornu vlast (GAI) je sproveo drugu po redu procenu kvaliteta veb sajtova partnerskih lokalnih samouprava.Početna procena stanja sa preporukama za unapređenje za prvih sedam gradova i opština sprovedena je pre godinu dana po istoj metodologiji, dok je ove godine inicijalna analiza urađena za još šest gradova i opština koje su se projektu pridružile u novembru 2019. godine. Metodologija GAI projekta za procenu kvaliteta veb sajtova se zasniva na zahtevima pravnog okvira u oblasti e-uprave, na dobrim praksama u pogledu dostupnosti, strukture i sadržaja veb sajtova, kao i na osnovu modela internet sajta lokalne samouprave koji je GAI razvio 2019. godine.

Pročitaj više

USAID-ov Projekat za odgovornu vlast i Transparentnost Srbija pomažu 13 gradova i opština da unaprede transparentnost u svom radu

Mart 10, 2020

USAID-ov Projekat za odgovornu vlast i Transparentnost Srbija pružili su podršku za 13 partnerskih gradova i opština na unapređenju njihove transparenosti i dostupnosti informacija i podataka koje su od značaja za građane i celokupnu javnost. Podrška je sprovedena kroz organizovanje tri regionalne radionice (u Beogradu, Nišu i Vrnjačkoj Banji), a na kojima su predstavljeni rezultati Indeksa lokalne transparentnosti za 2019. godinu i na kojima se diskutovalo o mogućnostima za unapređenje tog indeksa.

Pročitaj više

Održan ciklus obuka za primenu Zakona o zaštiti podatak o ličnosti

Februar 28, 2020

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti (Poverenik) i USAID-ov Projekat za odgovornu vlast održali su u periodu od decembra 2019. do februara 2020. godine devet jednodnevnih obuka za primenu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Obuke su organizovane u gradovima i opštinama koje su partneri Projekta, a na njih su pozivane ne samo lokalne samouprave, već i druge institucije javnog sektora na lokalnom nivou – obrazovne i zdravstvene ustanove, ustanove socijalne zaštite, javna preduzeća, pravosudne institucije, nosioci javnih ovlašćenja (notari i izvršitelji) i drugi.

Pročitaj više

USAID-ov Projekat za odgovornu vlast pruža podršku Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu u sprovođenju programa Pravne klinike za antikorupciju

Februar 20, 2020

USAID-ov Projekat za odgovornu vlast pruža podršku Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu u sprovođenju programa Pravne klinike za antikorupciju

Uz podršku USAID-ovog Projekta za odgovornu vlast (GAI), Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu pokrenuo je 20. februara, Pravnu kliniku za antikorupciju.

Pročitaj više

Podrška Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti povodom obeležavanja Međunarodnog dana zaštite podataka

Januar 29, 2020

Podrška Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti povodom obeležavanja Međunarodnog dana zaštite podataka

USAID-ov Projekat za odgovornu vlast podržao je Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti u organizaciji Godišnje konferencije o zaštiti podataka o ličnosti, koja je održana 28. januara 2020, a povodom obeležavanja Međunarodnog dana zaštite podataka. Cilj konferencije je bio da se podigne svest građana o pravu na zaštitu ličnih podataka i zaštitu privatnosti. Direktor misije Majk de la Rosa učestvovao je na panelu Konferencije i pružio poruku podrške. Podsetio je na pomoć koju USAID pruža institucijama kako bi ojačao njihove kapacitete i učinio ih odgovornijim prema građanima.

Pročitaj više

Ovaj vebsajt koristi kolačiće kako bi vam omogućio da njegov sadržaj pregledate na najbolji način. Saznaj više U redu