Drage kolege,

Obaveštavamo Vas da je USAID-ov Projekat za odgovornu vlast svoje poslovanje prilagodio radu u uslovima pandemije virusa Covid 19, kako bismo na najbolji način zaštitili svoje partnere i saradnike, ali i svoje zaposlene. Radi sigurnosti svih nas, organizovali smo rad od kuće kako bismo nastavili sa pružanjem tehničke podrške.

USAID-ov Projekat za odgovornu vlast poziva sve svoje partnere i korisnike da ostanu posvećeni poštovanju principa odgovornosti i dobrog upravljanja i u vanrednim okolnostima i uprkos krizi kroz koju svi zajedno prolazimo. Naročito je važno u ovakvim okolnostima ostati otvoren za javnost i pružiti tačne, pravovremene i potpune informacije za kojima javnost ima potrebu. Te okolnosti, osim što predstavljaju izazov, ujedno su i mogućnost da za građane učinimo više i bolje upravo onda kada im je to najpotrebnije. Naš projekat vam i dalje stoji na raspolaganju za bilo koji vrstu podrške.

Čuvajte se i ostanite kod kuće – perite ruke i poštujte sve mere kako biste sprečili širenje virusa Covid-19!

Najnovije vesti

map
NAJAVA DOGAĐAJA:

Državna revizorska institucijama u izveštajima ukazala na stanje i slabosti u sistemu gradskog i prigradskog prevoza putnika, podsticaja merama ruralnog razvoja i upravljanju bezbednosnim rizicima na prelazima preko pruge

Februar 5, 2021

Državna revizorska institucija je 2. februara 2021. godine objavila nalaze do kojih je došla tokom tri nedavno okončane revizije svrsishodnosti poslovanja.
Funkcionisanje gradskog i prigradskog prevoza putnika – DRI je u svom izveštaju ukazala na činjenicu da trećina građana Republike Srbije nije zadovoljna funkcionisanjem gradskog i prigradskog prevoza, a da gotovo milion stanovnika nema organizovanu ovu komunalnu delatnost od opšteg interesa. DRI je zaključila da Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture nije izradilo strategiju razvoja saobraćaja posle 2015. godine, niti uspostavilo merila za obavljanje komunalnih delatnosti. Takođe, neophodno je da lokalne samouprave uspostave i usvoje dugoročne planove u skladu sa potrebama stanovništva, kao i da definišu tarifni sistem, cene, plan linija, red vožnje i da prate efikasnost uloženih sredstava, aspekte zaštite životne sredine i izjašnjavanje građana o zadovoljstvu kvalitetom pružene usluge.

Pročitaj više

USAID podržava 25 lokalnih samouprava u borbi protiv korupcije

Januar 29, 2021

Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) potpisala je Memorandume o saradnji sa dvanaest lokalnih samouprava – Varvarinom, Čajetinom, Krupnjem, Pribojem, Inđijom, Ljubovijom, Belom Palankom, Šidom, Velikim Gradištem, Požegom, Sremskim Karlovcima i Mionicom, kako bi zajedno radili na razvoju transparentne, inkluzivne i odgovorne lokalne vlasti i jačanju napora u suzbijanju korupcije. Potpisivanjem Memoranduma te opštine postale su deo USAID-ovog Projekta za odgovornu vlast koji već tri godine pruža podršku lokalnim samoupravama u povećanju transparentnosti, većem učešću javnosti u donošenju odluka, borbi protiv korupcije, i unapređenju finansijskih kontrola i javnih usluga. Uz novih dvanaest, ukupan broj partnera sa kojima USAID u okviru ovog projekta sarađuje zaokružen je na 25.

Pročitaj više

Podrška lokalnim samoupravama da unaprede informatore o radu

Januar 19, 2021

Projekat za odgovornu vlast pružio je tehničku podršku gradu Somboru i opštini Žabalj da unaprede informatore o radu. Informator o radu predstavlja jedan od glavnih alata za obezbeđivanje transparentnosti lokalnih samouprava i dokument iz kog građani mogu da saznaju sve važne informacije o svojoj opštini na jednom mestu. Iz podršku Transparentnosti Srbija, ove dve lokalne samouprave dobile su detaljnu analizu svojih informatora o radu, njihove usklađenosti za Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i Uputstvom za izradu i objavljivanje informatora o radu, kao i strukture, sadržaja i procesa ažuriranja ovih dokumenata. Na osnovu ove analize, razvijene su detaljne preporuke koje će ove dve lokalne samouprave koristiti da razviju novi, unapređeni model informatora o radu u toku 2021. godine.

Pročitaj više

Državna revizorska institucija u izveštajima ukazala na slabosti u oblasti socijalne zaštite i pružanja usluga ličnog pratioca deteta, utvrdila pad u obimu pošumljavanja i ocenila upravljanje sistemima u javnim preduzećima za objedinjenu naplatu

Januar 28, 2021

Državna revizorska institucija u izveštajima ukazala na slabosti u oblasti socijalne zaštite i pružanja usluga ličnog pratioca deteta, utvrdila pad u obimu pošumljavanja i ocenila upravljanje sistemima u javnim preduzećima za objedinjenu naplatu

Državna revizorska institucija (DRI) je 26. januara objavila nalaze do kojih je došla tokom tri nedavno okončane revizije svrsishodnosti poslovanja.
DRI je u svom izveštaju navela da lokalne samouprave nisu preduzele dovoljne mere u cilju obezbeđivanja i kontrole nad pružanjem dodatne podrške za veliki broj dece kojima je potrebna usluga ličnog pratioca. U izveštaju “Obezbeđivanje usluge u oblasti socijalne zaštite – Lični pratilac deteta”, DRI je zaključila da u 2019. godini, 33% jedinica lokalne samouprave nije uspostavilo uslugu lični pratilac deteta. U 29 JLS koje su uspostavile uslugu lični pratilac deteta, ovu uslugu pružaju nelicencirane organizacije, čime se dovodi u pitanje kvalitet pružanja ove usluge. Neefikasno i neadekvatno pružanje ovih usluga posledica je odsustva planiranja i finansijskih sredstava u budžetima lokalnih samouprava za realizaciju ove usluge. Pored toga, nepostojanje lokalnih propisa, mali broj licenciranih organizacija za pružanje usluga, kao i nedovoljna kontrola stvorili su rizik od neefikasnog pružanja ove usluge i onemogućili su da deca kojima su lični pratioci potrebni zaista i dobiju ovu uslugu.

Pročitaj više

Državna revizorska institucija u Srbiji: Upravljanje Programom modernizacije škola Ministarstva prosvete i prikupljanje prihoda lokalnih samouprava iz sopstvenih izvora zahtevaju pažnju

Januar 21, 2021

Državna revizorska institucija u Srbiji: Upravljanje Programom modernizacije škola Ministarstva prosvete i prikupljanje prihoda lokalnih samouprava iz sopstvenih izvora zahtevaju pažnju

Državna revizorska institucija je 19. januara objavila je rezultate za dve svoje revizije svrsishodnosti iz 2020. godine i otkrila potrebu da Vlada usmeri pažnju na ispravljanje nedostataka u upravljanju Programom modernizacije škola, kao i na nedovoljnu naplatu sopstvenih prihoda jedinica lokalne samouprave u Srbiji.

Pročitaj više

Državna revizorska institucija utvrdila da država treba da posveti dodatnu pažnju pitanjima zaštite životne sredine i sistemu internih kontrola

Januar 15, 2021

Državna revizorska institucija utvrdila da država treba da posveti dodatnu pažnju pitanjima zaštite životne sredine i sistemu internih kontrola

Državna revizorska institucija (DRI) je 12. januara objavila nalaze i preporuke za dve revizije svrsishodnosti poslovanja iz plana revizija za 2020. godinu u kojima je utvrdila da je neophodno da Vlada posveti dodatnu pažnju rešavanju pitanja u oblasti zaštite životne sredine, kao i slabosti u sistemu interne kontrole u institucijama na centralnom nivou u Republici Srbiji.

Pročitaj više

Ovaj vebsajt koristi kolačiće kako bi vam omogućio da njegov sadržaj pregledate na najbolji način. Saznaj više U redu